Zondag 22 november: Christus Koning

Lezing van deze zondag

De profeet Ezechiel (34,11-12.15-17) ziet God als een herder, 
die omziet naar de zijnen 
vooral wanneer ze het moeilijk hebben.

Overweging

Als een Goede Herder,
zo waakt God over ons.
Veilig mogen we ons voelen onder zijn waakzame hand.

Een virus, onzichtbaar, waart rond en kan ons treffen. 
Als het ons beet heeft, kunnen we weer anderen besmetten.
Dat maakt ons onrustig.
Maar de Goede Herder heeft het vermogen gegeven aan mensen 
om simpele regeltjes te ontdekken die het kwaad te keren.

Als een moeder die aandacht heeft voor haar kind
ook als het andere wegen gaat 
of gevaar loopt, 
zo zorgt God voor ons. 
En blij is de moeder 
als het kind naar haar glimlacht.

Sim Moors

Oudjaar vandaag! 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat begon met Jezus’ geboorte vorig jaar Kerstmis, wordt nu voltooid wanneer Hij Koning van het Heelal genoemd mag worden.
Het is één van de vele titels van Jezus. Sommige titels laten Jezus’ macht zien, andere titels laten zien hoe Hij de kant kiest van de arme, de hongerige, de uitgestotene. Juist wanneer het daarom gaat, kunnen wij Jezus ook zelf tegenkomen.

Wil je meer te weten komen, klik hier voor Kinderwoorddienst.nl

Hier vind je wekelijks het evangelie uitgewerkt tot een viering (tegenwoordig voor thuis) in en met het gezin, speciaal met doe-opdrachtjes en gebeden voor kinderen. Maar ook voor volwassenen is de website een aanrader.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *