Zondag 18 april 2021: overweging

“Vrede zij met u”,
waren de eerste woorden van Jezus
na zijn verrijzenis.

“Vrede”,
kinderen zeggen dat het voor hen
het voornaamste goed is.
Zij denken niet alleen aan de wereldvrede.
Zij denken vooral aan de sfeer thuis.

“Vrede”,
voor ons onrustig hart.
God laat ons nooit in de steek,
zeker niet in de dood.
Hij houdt van ons
zoals een moeder van haar kinderen.
Moge dit tot ons doordringen.

Sim Moors

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *