Zondag 10 januari: Het doopsel van Jezus in de Jordaan

Wij herdenken dit weekend de doop van Jezus. In Jezus’ doop werd openlijk duidelijk wat zijn leven voor de mensen en voor God betekende. Vele jaren geleden werden ook wij gedoopt. Maar wat is de impact daarvan op ons dagelijks leven? Het feest van Jezus’ doopsel confronteert ons met deze vraag.

Daar willen wij in deze nieuwsbrief even bij stilstaan. We doen het aan de hand van een vereenvoudigde vertelling van Jezus’ doop. Zo’n vertelling is trouwens niet enkel voor kinderen geschikt.

Bron: C. Leterme, www.bijbelin1000seconden.be

Kleine Levi

(naar: D.A. CRAMER-SCHAAP, Bijbelse verhalen voor jonge kinderen)

Kleine Levi speelt in het zand voor het huis waar hij woont.
Ineens loopt hij de kamer binnen.
Mama, roept hij, kom eens zien: er zijn heel veel mensen op straat!
Ze gaan allemaal naar de rivier! Mag ik ook gaan?
Mama kijkt naar buiten: ze ziet veel mensen op straat.
Die gaan naar de rivier, de Jordaan, om zich te laten dopen.
Dopen, wat is dat? vraagt Levi verbaasd.
Tja, dat is iets wat Johannes de Doper doet. Hij duwt de mensen onder in het water.
Hij doet dat, omdat ze willen tonen dat ze anders willen gaan leven.
Een paar dagen geleden ben ik ook naar Johannes gaan luisteren.
Toen vroeg iemand: ‘Hoe moet ik anders worden?’
En Johannes zei: ‘Als je twee jassen hebt, moet je er één van weggeven aan wie niets heeft. En als je voldoende te eten hebt, moet je delen.’
Die Johannes lijkt me een goede man, denkt Levi luidop.
Maar… nu weet ik nog steeds niet goed wat dopen is.
Wel, zegt soms gaat er iemand naar Johannes en zegt:
‘Ik wil geen verkeerde dingen meer doen.’
Dan zegt Johannes: ‘Kom maar mee naar de rivier. ‘
Daar dompelt Johannes hem helemaal onder in het water.
Dat is een teken, zodat je weet dat je helemaal opnieuw kunt beginnen:
wat van vroeger is, en wat je verkeerd vond, dat is voorbij.
Dat is dopen.
En daarom noemen de mensen die man Johannes de Doper.
Levi kijkt zijn moeder met grote ogen aan.
Is Johannes misschien de man die God zal sturen en waar de mensen op wachten.
Dat denken heel wat mensen, maar als ze dat aan Johannes vragen zegt hij: ‘Neen, dat ben ik niet, dat is iemand anders.  Iemand voor wie ik niet goed genoeg ben om zijn sandalen los te maken.
Levi kijkt zijn mama aan.
Misschien is hij toch de Bevrijder?”
Neen, neen, hij zegt van zichzelf dat hij dat zeker niet is, maar hij zegt wel dat de Bevrijder heel gauw zal komen.
Daar moet kleine Levi toch wel even over nadenken.
Hij loopt terug naar buiten en speelt verder in het zand.

De doop van Jezus (filmfragment van Franco Zeffirelli)

Franco Zeffirelli (1923-2019) is een Italiaans regisseur (theater, opera, tv). Internationaal werd hij beroemd na zijn verfilming van Shakespeares Romeo & Julia, waarvoor hij trouwens een Oscarnominatie kreeg. Hij maakte in 1977 ook een zeer gewaardeerde tv-serie over “Jesus van Nazareth”. De serie, uitgebracht op DVD maar ook integraal op Youtube terug te vinden, brengt op een sterke manier de vele verhalen uit het evangelie tot leven.

Als je hier klikt, dan zie je  een fragment uit de (engelstalige) serie, waarin Johannes de Doper aan het werk is. Hij roept de mensen op om zich te bekeren en symboliseert dat met de doop met water. Plots staat hij oog in oog met Jezus uit Nazareth.

Toen Hij gedoopt uit het water kwam, brak de hemel open en daalde de H. Geest op Hem neer onder de vorm van een duif. Uit de hemel klonk een stem: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *