Zondag 1 november: Allerheiligen

Op het feest van Allerheiligen kijken we achterom, met heimwee om al diegenen van wie we afscheid namen. Afscheid laat diepe sporen na. We voelen ons verbonden met al de mensen die ons zijn voorgegaan. Maar tegelijk zien wij hoopvol uit naar een toekomst die ons voorgoed zal verbinden met elkaar, opgenomen in de oneindige liefde van God.

Dat uitzicht op Gods liefde wordt schitterend weergegeven in het Hallelujah uit de Messias van Georg F. Haendel.

Voor een schitterende uitvoering: Klik hier voor de film op youtube

10 uur: Eucharistieviering. 
15 uur: bezinningsmoment met herdenking van alle overledenen van het afgelopen jaar.

Naar aanleiding van de recente maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, treffen wij als parochiale gemeenschap de volgende maatregelen:
  • De geplande vieringen van 1 november (hoogmis om 10u.; gebedswake om 15u.) gaan door, maar het maximum aantal deelnemers bedraagt 40 personen. In dat maximumaantal zijn de voorganger en medewerkers van de viering inbegrepen.
  • Ook voor de latere vieringen is deze maatregel van toepassing: het maximum aantal deelnemers ligt op 40.
  • De gebruikelijke maatregelen (handen ontsmetten, masker dragen, afstand houden) worden strikt toegepast.
  • Het is voor niemand duidelijk hoe de coronatoestand en de bijhorende maatregelen zullen evolueren. Wij houden u op de hoogte via alle kanalen die ons ter beschikking staan: de Parochiale Nieuwsbrief, de Facebook-pagina, Kerk&leven.
  • In Kerk&leven (het ‘Parochieblad’) en op onze website Parochie-Pellenberg.be vindt u ook alle namen en telefoonnummers van verantwoordelijken in onze parochie. Aarzel niet om één van hen te contacteren, indien u vragen heeft, een gesprek wenst of een andere vorm van contact nodig acht.

Novemberzon

Geef ons zonnige novemberdagen Heer, zodat ons hart wat warmte vindt als wij mijmerend stilstaan bij het graf van wie ons dierbaar is. In de vrieskou en de regen maken wij zo weinig tijd om stil te staan en te gedenken, om ons hart te laten spreken, om te bidden, te danken, te wenen.Geef ons zon, zodat tussen al die bloemen ook ons hart vol dankbaarheid kan bloeien, met dank om het leven en om zoveel liefde, dank voor de zorgen, de goedheid, het geduld, dank om de hand die ons heeft geleid, om de stem die ons suste, om elk gebaar van tederheid, om het voorbeeld van eerlijkheid en trouw, van toewijding en vroom geloof. Laat dankbaarheid ons hart verwarmen.
Geef ons zon die licht werpt over zoveel kleuren, en uit de schaduw haalt al die schakeringen van droefheid en gemis, van pijn en eenzaamheid, van twijfel en van schuld.
Geef ons wat zon, die schittert in de druppels dauw, en ons verzoent met ons verdriet en onze tranen.
Geef ons wat zon, dat we niet haastig wegvluchten, maar tijd en ruimte geven aan onze rouw, aan onze pijn, aan onze dankbaarheid en levende herinneringen, aan wat geweest is en toch niet voorgoed voorbij.
Geef ons zonnige novemberdagen Heer, dat wij niet troosteloos en neergebogen op het kerkhof staan, maar rechtop kijken naar het Licht. Doe ons vertrouwen in uw licht.

Alle heiligen: schilderij van Fra Angelico

Op het eerste zicht staat dit schilderij vol heiligen. Ze zijn te herkennen aan het aureool achter hun hoofd.. Dit verwijst naar de uitstraling die ze als mens hadden. Wie nader toekijkt kan nog meer ontdekken: Heilige koningen en koninginnen zijn te herkennen aan hun kroon, heilige bisschoppen aan hun mijter en staf, de heilige paus aan zijn tiara (drie kronen op elkaar). Sommige heiligen dragen de kledij van hun kloosterorde (o.a. Dominicus). Wie een boek in handen heeft is een schrijver of een leraar. Johannes de doper is te herkennen aan het haren kleed dat hij onder zijn mantel draagt. De heilige Agnes draagt een lammetje, bij de heilige Catharina staat een wiel.De heiligen zijn ons voorgegaan. Het zijn geen supermensen, geen volmaakte wezens, maar mensen die de weg van de graankorrel zijn gegaan. Mensen die oor en oog hadden voor anderen, die met grote tederheid en zorg leefden voor hun naasten dichtbij en veraf.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *