Zalig Pasen

Pasen nadert met rasse schreden! In de winkels zien we de paasversieringen opduiken. En de bakkers verkopen paaseieren…

In de christelijke traditie wordt de laatste week van de veertigdagentijd de Goede Week genoemd. In deze week herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen.

Er zijn in deze week heel wat bijzondere dagen; laten we er even bij stilstaan.

De week begint met Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen.
Op deze dag herdenken we twee feiten: de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren en door een enthousiaste menigte werd onthaald
Maar ook het droevige feit van Jezus’ lijden en sterven wordt herdacht. Bij de vieringen in de kerken leest men het lijdensverhaal van Jezus voor.
Daar hoort ook het gebruik bij om palm te wijden. In onze streken worden de palmen uit het evangelie vervangen door buxustakjes die mee naar huis genomen worden en achter het kruisbeeld geplaatst worden.

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus in Jeruzalem met zijn leerlingen gebruikt.
Hij weet dat een leerling hem zal zal verraden Voor de maaltijd stelt hij het teken van de voetwassing, om de leerlingen te leren dat onderling dienstbetoon de kern van zijn boodschap is. Tijdens hun avondmaal noemt hij het gebroken brood ‘mijn lichaam dat wordt gebroken voor jullie’ en de wijn ‘mijn bloed dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden’. Hij geeft de opdracht om dit te blijven doen om hem te gedenken.

Op Goede Vrijdag worden het proces tegen Jezus, de geseling en de kruisiging op de berg Golgota herdacht.
Goede Vrijdag is het dieptepunt van de Goede Week. In de benaming ‘goed’ van deze vrijdag voor Pasen zit een geloofsbelijdenis: omdat gelovigen geloven dat Jezus Christus verrezen is, verliest de dood zijn onontkoombaarheid en het lijden zijn vernietigende kracht. De hele viering van die dag verwijst al naar Pasen.
Goede vrijdag wil niet alleen bezinnen over het lijden en de dood van Jezus, maar ook over het grote onrecht en het schrijnende leed in deze wereld.

Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Jezus is in een graf gelegd. Het is een rustdag. In de Kerk wordt getreurd om de dood van Jezus net zoals zijn leerlingen toen. Na zonsondergang wordt de verrijzenis van Jezus Christus gevierd in een lange viering vol oude gebaren en rituelen: vuur en water worden gezegend, de nieuwe paaskaars wordt aangestoken.

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Dan herbeleven ze het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Pasen is de dag die alle zondagen tot zondag gemaakt heeft. Want omdat Christus op de dag na de sabbat verrezen is, maakten christenen die dag tot hun wekelijkse feest. Elke zondag is sindsdien een herinnering aan die verrijzenis. ‘Verrijzenis’ en ‘opstanding’ zijn synoniemen van elkaar. Beide woorden willen met een beeld het belangrijkste geloofspunt van christenen uitdrukken. De betekenis van deze woorden is de sleutel voor al wat christenen in beweging brengt. Want christenen worden opgeroepen om leven te brengen waar ‘dood’ is, om genezing te brengen waar ziekte is, om liefde te brengen waar haat is, om vriendschap te brengen waar onverschilligheid is, om vrede te brengen waar ruzie is, om hoop het brengen waar wanhoop is, om geloof te brengen waar wantrouwen heerst…

(inspiratie: Bijbel in 1000 seconden)

Jan Willems, Liturgische Ploeg

Even stilstaan bij Pasen…

JIJ, mijn ware kracht die mij nabij bent, altijd,
mij, die jou wil beleven, hier, nu, vandaag;
verhef mij boven mijn eigen belang,
red jou beleven mijn overleven,
ga niet dood in mij;
laat mij dankbaar zijn en juichen:
beleven is werkelijk mooier en betrouwbaar;
neem mij bij de hand en maak mij vrij,
blijf mij nabij in leven en in sterven,
aan jou behoor ik toe.

Jos Van Pelt, 150 seculiere psalmen, Psalm 118

Pasen in de kunst

De paasicoon wordt de ‘Opstanding’ genoemd, of ‘Anastasis’ in het Grieks, maar ook ‘de nederdaling ter helle’. Ze wil de overwinning op de dood en de redding van de
mensen uitdrukken.


,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *