Woensdag 11 november – Wapenstilstand

9.45 uur hulde aan de oorlogsgraven
10 uur: gebedsdienst met herdenking van alle gesneuvelden in WO I en WO II
Aansluitend wordt om 11 uur de feestklok geluid, als symbool van vrede.

Reeds vele jaren kennen wij in ons land een relatieve vrede. Het is goed om ons te bezinnen en te beseffen dat die vrede niet zo vanzelfsprekend is. Ook vandaag nog sneuvelen velen die worden ingezet om de vrede in de wereld te bewaren. Oorlogsgraven zijn de grootste leraars voor de vrede, aldus Albert Schweitzer.Vandaag is het een dag van herdenken, van stil worden, van dankbaar in herinnering houden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *