Welzijszorg

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

Met Welzijnszorg zetten we ons samen in om onrecht aan te pakken, nu ook rond wonen.

Met jouw gift ondernemen tal van organisaties actie tegen armoede in eigen land en pakken het onrecht rond wonen aan. Samen geven we mensen in armoede opnieuw een eerlijke kans in onze maatschappij.

Met elke gift vanaf 40€ die Welzijnszorg via overschrijving bereikt voor 31 december 2021, ontvang je voorjaar 2022 een fiscaal attest.

Stort op rekening Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303

Gestructureerde mededeling: +++201/1000/16242+++

Jouw steun maakt wel degelijk een verschil!

Soep op de stoep

Na de viering van 12 december wordt er in onze kerk- indien de coronavoorschriften het toelaten –  soep aangeboden tegen een vrije bijdrage.

Een lekkere beker verse soep voor een goed doel. Waar krijgt een mens het warmer van?

Met de opbrengst worden ruim 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken ondersteund. Samen, want sociale uitsluiting bestrijd je niet alleen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *