Vormselcatechese

Na het startschot voor de school en de hobby’s in september, is oktober het startmoment voor de vormselcatechese. Omdat er dit jaar geen catecheseploeg meer is voor het vormsel, hebben de ouders van de vormelingen besloten om de catechese dit jaar zelf te organiseren. De verschillende taken worden onderling verdeeld en een kalender is opgesteld met 6 catechesebijeenkomsten en 6 gezinsvieringen; er zullen ook enkele groepsactiviteiten zijn. We hopen alvast dat het nieuwe plan van aanpak een succes wordt, en dat de kinderen een mooi catechesejaar tegemoet gaan.

Op vrijdag 14 oktober om 19 u. heeft de eerste catechesebijeenkomst plaatsgevonden in de pastorij.

Op zondag 27 november verzorgen we de eerste gezinsviering.

Momenteel zijn er al 9 vormelingen ingeschreven. Ouders die hun kind willen inschrijven voor de vormselcatechese kunnen dit doen via e-mail aan: jan_daems@telenet.be of via telefoon op: 0498/10 14 84.

De vormselviering zal in 2023 plaatsvinden op zaterdag 13 mei.

Kalender catechesebijeenkomsten en gezinsvieringen vormsel: zie bijlage p. 3.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *