Vormsel

Op zaterdag 26 september vond de vormselviering van onze zeven jongeren uit Pellenberg plaats in de Sint-Martinuskerk te Lubbeek. Door de coronamaatregelen werd het jammer genoeg geen feestelijke familieviering zoals de voorbije jaren. Met spijt in het hart werd de viering herleid tot een korte en eenvoudige ‘orde van dienst’.

Na het welkomstwoord werden onze zeven vormelingen één voor één naar voren geroepen voor het ontvangen van het vormselsacrament.

Daarbij werd de vormeling gezalfd met het heilig chrisma, en daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”.

Elke vormeling kreeg een gepast geschenk mee als mooie herinnering aan het catechesejaar.

Van harte proficiat aan Anna-Lisa, Arwen, Birte, Febe, Lore, Nathan en Zita!

Het nieuwe catechesejaar gaat van start, verdere inlichtingen: jan_daems@pandora.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *