Vieringen

Maandag 1 november

10 uur: Eucharistieviering
De Mis wordt opgeluisterd door het zangkoor Hortus Musicalis.

15 uur: bezinningsmoment voor alle overledenen van de voorbije twee jaar.
Dit samenzijn wordt opgeluisterd door de zanggroep Monisimo.
Aansluitend gratis aanbod koffie/thee of frisdrank.

Deze dierbaren zijn van ons heengegaan:

Zondag 7 november

10 uur: gebedsdienst met broodwijding.

Donderdag 11 november Wapenstilstand 

10 uur: gebedsdienst met herdenking van alle gesneuvelden in WO I en WO II
De viering wordt opgeluisterd door het harmonieorkest WIK


Oorlog en geweld behoren jammer genoeg nog steeds tot het alledaagse in onze wereld. Daarom is het zo belangrijk om ons regelmatig te bezinnen en te herinneren aan wat er in het verleden is gebeurd. Het is een dag van herdenken, van stil worden, van dankbaar in herinnering houden.

In novemberdagen denken wij in de stille rust van een kerkhof aan onze doden, laten we ze met ons meedragen.
Nog stiller liggen de soldatenkerkhoven erbij. Als toeristische bezienswaardigheden wachten ze op volgend seizoen. Alleen een tuinman verwijdert in opdracht van een regering de gevallen bladeren en de verslenste zomerbloemen. Het lijkt er vaak op dat hij als laatst overgeblevene de doden groet. Verlaten liggen soldaten onder de zerkstenen. Ze zijn de dure prijs van een zinloze oorlog en niemand weet of hun levensoffer wel zinvol was. Er zijn genoeg zerkstenen op de oorlogsvelden. Er mag geen enkel graf meer bijkomen. Uit het bloed dat hier al te vaak de velden gekleurd heeft, is onze vrijheid gegroeid. Wie de vrede met bloed betaald heeft, mag nooit vergeten worden. En we blijven geloven: Nooit brengt een oorlog vrede.

Malvine Salaets en Lydia Nijs Liturgische ploeg   

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *