Vastencampagne 2023

Broederlijk Delen…tot iedereen mee is. 

Steun de “25% -“ revolutie. 

Delen en herverdelen. Dit jaar gaat onze aandacht naar Rwanda. 

In Rwanda is het voor vele gezinnen moeilijk om rond te komen. Duterimbere maakt zelfredzaamheid van vrouwen tot streefdoel en ondersteunt vrouwen met een laag inkomen bij het opzetten van een onderneming. Deze groep zorgt voor het creëren van werkgelegenheid, het verbeteren van voedselzekerheid en toegang tot duurzame energiebronnen. Via spaargroepen krijgen vrouwen toegang tot financiering en via een vorming in het ondernemerschap leren ze hoe een zaak te runnen. De spaargroepen zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Met 60€ kan men een krediet verkrijgen om een economische activiteit op te starten en uit te bouwen. 

Laat ons solidariteitsgevoel naar boven komen. Een kwart van de bevolking volstaat om het tij te keren. Een breed draagvlak creëren voor een samenleving zonder ongelijkheid. Daarom de “25% -“ actie van Broederlijk Delen. Met 25% kunnen we het 100% anders doen! 

Doe jij mee? Samen staan we er niet alleen voor. 

Steunen kan via een gift op BE12 0000 0000 9292. 

Schenk 40€ of meer, dan ontvang je een fiscaal attest en krijg je 45% van jou gift terug via belastingvermindering. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *