Van Ons Heer Hemelvaart naar Pinksteren

Op Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus Christus, 39 dagen na zijn opstanding uit de dood, is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel.
In de handelingen van de apostelen lezen we: “Toen Hij dat gezegd had, werd hij voor hun ogen opgenomen en een wolk nam Hem op en onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij zonder hun ogen af te wenden naar de hemel zagen, stonden plotseling twee mannen in witte gewaden bij Hem en zeiden: “Mannen van Galilia, wat staat gij daar naar de hemel te staren. Deze Jezus, die is heengegaan en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals ge Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Zo’n voorstelling van hemelvaart komt velen vreemd voor. Kan men daar in het tijdperk van de ruimtevaart en vergevorderde technologie nog in geloven?
Of is Jezus Christus zoiets als de eerste ruimtevaarder?
Het hemelvaart-verhaal is zeer eenvoudig. Geen apotheose als bij heidense mythen en in toneelstukken, maar een bescheiden aanduiding waar Hij heenging: naar de Vader. Hij steeg een weinig omhoog, tot onmiddellijk een wolk Hem onzichtbaar maakte. Deze wolk betekent de aanwezigheid van God. Tegelijk wordt hier gezinspeeld op de “wolken des hemels” waarop de Mensenzoon zal terugkeren.
De evangelische boodschap is niet dat Jezus, toen de wolk Hem aan het oog onttrokken had, is doorgegaan door dampkringen tot Hij, uiteindelijk, bij de Vader was. Christus zijn verheerlijkte mensheid legt geen afstanden af zoals wij het doen. Bovendien is de Vader, de hemel, niet “boven”. De richting naar “boven” werd gekozen omdat de hemelkoepel met zijn licht, zijn vrijheid, zijn openheid een prachtig symbool is voor de plaats van God. Maar de Vader, waar Jezus heenging, is niet aan plaats gebonden.
Ons ruimtelijk voorstellingsvermogen moeten wij dus achterlaten. Wat wij weten is dat Jezus als mens bij de Vader is. Een mens, dus met een lichaam, maar geen aards lichaam. Hoe deze bestaanswijze – het begin van de nieuwe schepping – thans is weten wij niet.
Uit de nieuwe catechismus.
Hemel of hemels staat in onze taal symbool voor al het goede en het mooie, voor vrijheid, liefde en geluk.
De diepste betekenis van het Hemelvaartsfeest is dezelfde als deze van het Verrijzenisfeest. Christus afscheid is geen afscheid, het is het feest van zijn blijvende aanwezigheid onderons als de verheerlijkte Heer. Jezus laat zijn aardse bestaan achter zich, keerde naar de hemel en stuurt van daaruit de mensheid op een liefdevolle en zachtaardige manier.

Met Pasen staat Jezus op uit de dood, met Hemelvaart keert Hij terug naar God en met Pinksteren laat Hij Zijn Geest achter bij de mensen.

Op de vijftigste dag na Pasen vieren we het Pinksterfeest, de voltooiing en bevestiging van de verrijzenis van Jezus, zijn verheerlijking bij de Vader en zijn voortdurende tegenwoordigheid door het werken van de H. Geest.
Pinksteren is het christelijk feest waarbij gelovigen vieren dat ze de H. Geest ontvangen. Degene die Jezus zou sturen komt. Het is de H. Geest. De vrienden van Jezus voelen dat God heel dichtbij is. Ze krijgen moed en kracht om goede dingen te doen. Telkens zij iets Jezus’achtigs doen, is de H. Geest in hen aan het werk. Hij geeft hen vertrouwen. De H. Geest werkt als de aanwezigheid van God in de mensen.

“Zoals je de wind alleen maar kunt zien aan het effect van de bomen, zo is de Geest maar alleen te zien aan het effect op de mensen. Op voorwaarde dat men daar oog voor heeft. De H. Geest is het werkzame deel van God dat het werkloze deel van de mens in beweging brengt.”

Met Pinksteren luisteren we naar: VeniCreator Spiritus.
Een muzikaal heel mooie uitvoering: https://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8

In de Sint-Pietersbasiliek van Rome vinden we het werk van Bernini.
Hij gebruikt de kleuren van vuur en de afbeelding van een duif om de H. Geest uit te beelden.

Heilige Geest

Geest van hierboven leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die U verwacht.

Malvine en Lydia Liturgische ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *