Tijdelijke richtlijnen omtrent uitvaarten

Woord van de hulpbisschop

Goede vrienden,
 
de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maken het ons sinds enige tijd onmogelijk om onze pastorale zorg en liturgie bij een uitvaart op de gewone wijze vorm te geven. Vrijdag ll. heeft de overheid de maatregelen omtrent de uitvaarten verstrengd. Ook voor uitvaarten in de kerk kunnen slechts maximum 15 personen aanwezig zijn.
 
Dit alles maakt dat we de uitvaartliturgie maar in zeer ingekorte vorm kunnen aanbieden. Er was reeds afgesproken dat we voor het afscheidsgebed op het kerkhof uiteraard geen betaling vragen.  Het is beter en aangewezen dat dit in de gegeven omstandigheden ook niet gevraagd wordt voor de korte uitvaartdienst in de kerk. We spreken hierbij af om dit vanaf 06 april 2020 niet meer te doen. Op die manier willen we een teken geven van meeleven en solidariteit met allen die nu sterk beproefd worden, zowel familiaal, sociaal als economisch.
 
Het gaat natuurlijk om een tijdelijke afspraak die geldt zolang de huidige beperkende maatregelen duren (tot en met 19 april, eventueel 3 mei of erna). Het is een uitzonderlijke maatregel in uitzonderlijke omstandigheden. Vooraleer we de  normale regeling hernemen, zullen we opnieuw communiceren.
 
Ik dank u voor uw medewerking aan deze tijdelijke regeling en vraag u die ook door te geven aan uw medewerkers. Hierbij spreek ik ook mijn waardering en dank uit aan allen die in deze moeilijke omstandigheden rouwende families met zorg en gebed omringen.
 
Met verbonden groeten en wensen voor een gezegende Goede Week,
 
 
 
+ Koen Vanhoutte

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *