Sint-Valentijn

14 februari is Valentijnsdag: de feestdag van alle geliefden, én van een christelijke martelaar die werd onthoofd.

Maar wie was Valentijn eigenlijk? Hoe zit dat juist met die patroonheilige van de geliefden?  De situatie van deze sterk gecommercialiseerde heilige is een beetje ingewikkeld.

Valentinus verwijst naar bisschop Valentinus van Terni, een stad tussen Rome en Perugia.Hij stierf rond het jaar 268. Op 14 februari van dat jaar werd hij onthoofd omwille van zijn christelijk geloof, later werd hij heilig verklaard. Zijn relieken bevinden zich nog steeds in de Sint-Valentinusbasiliek in Terni.Lange tijd was er verwarring rond een Romeinse priester, ook Valentinus genaamd, die rond dezelfde tijd was gestorven.Steeds meer wordt echter geloofd dat het om één en dezelfde persoon gaat.

Wat hij met de liefde en met verliefden te maken heeft? Daarover zijn historici het niet eens. De meest verspreide verklaring is dat de bisschop soldaten en hun geliefde in de echt verbond, ook al was dat verboden door keizer Claudius II. Die belegde nogal eens een veldslag en verkoos ongehuwde soldaten die gefocust waren op de strijd en niet op de liefde.Valentinus zou tientallen soldaten hebben getrouwd en bekocht dat met zijn leven.Claudius II zwoer namelijk bij de Romeinse goden en had geen hoge dunk van de God van de christenen. In het oude Rome was 14 februari overigens de dag van Juno, patrones van vrouwen en het huwelijk.

Volgens de legende genas Valentinus de dochter van een cipier van blindheid, waarna tientallen zich bekeerden tot het christendom.

Zend mij de liefde

Ik wil helemaal geen mateloze liefde
want in een mum van tijd gaat ze haar ondergang tegemoet
als schuimwijn die het vat doet openbarsten.

Zend mij de liefde die fris en zuiver als de regen
het dorre land bevrucht
en de lemen kruiken in huis met water vult.

Zend mij de liefde die wil doordringen 
tot op de bodem van mijn bestaan
om dan op te borrelen  als het sap
dat door de takken van de levensboom stroomt
en bloemen en vruchten het leven geeft.

Zend mij  de liefde die mijn hart 
laat overvloeien van vrede.

Rabindranath Tagore

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *