Pinksteren 5 juni 2022

Hemelvaart wijst naar boven. Pinksteren wijst naar beneden.
Pinksteren is als een vuur waaraan je je warmen kunt.
Licht, dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is als een stormwind in een zeil, waardoor het schip meer vaart krijgt.
Als een regenbui die dorre grond weer vruchtbaar maakt.
Een wegwijzer die aan verdwaalden de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met feest, met bezieling en vernieuwing.
In feite heeft de Geest van Pinksteren te maken met de manier waarmee je met elkaar omgaat.
Nieuwe energie, nieuwe  trouw waarmee je weer verder kunt,
Veel verder dan je ooit had gedroomd.
Angst en weerstand smelten weg ten gunste van openheid.
Er breekt een kracht in je naar buiten , die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Wie zich aan die Geest gewonnen geeft, die is er voor altijd aan verloren.

VOOR U ALLEN EEN ZALIGE HOOGDAG .

Veni Sante Spiritus

Dit werk voor koor en orkest schreef Wolfgang Amadeus Mozart in Wenen toen hij twaalf jaar oud was. Het bestaat uit twee delen: de tekst van het antifoon en een uitgebreid Halleluja, dat soms zelfstandig wordt uitgevoerd.

U kunt het hier beluisteren Veni Sancte Spiritus

Ik wil over je ademen
– zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast
van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen
aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.

Ik wil je mijn zegen geven
opdat je zelf zegen mag worden
voor je medemensen.

Durf op zoek te gaan
naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.

Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.

Erwin Roosen

Overzicht van de vieringen op Pinksteren 5 juni 2022

10u: Gebeds- en communieviering

13u: Eucharistieviering met eerste communie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *