Persoonlijk gebed in coronacrisis

ICL – dat is de ‘Interdiocesane Commissie voor Liturgie’ – stelt voor om, nu de kerkelijke vieringen zijn opgeschort, ook eens over te stappen naar het persoonlijke gebed, dat individueel maar ook in de huiskring kan worden gebeden. Het gebed voor “kracht en vertrouwen” is speciaal gericht op ons aller vraag naar Gods nabijheid en uitzicht in deze coronatijd.

Voorzie best een rustige plek – en even wat stilte vooraf en nadien. Je kan het gebed ook downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving. Zo vormen we een ketting van biddende mensen, maar toch ook samen.

Klik hier om het gebed te downloaden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *