FERM Pellenberg

(Voorheen K.V.L.V. - "Vrouwen met vaart")

Een verhaal van vernieuwing, van een nieuwe start, klaar voor uitdagingen van morgen.

De nieuwe wind die FERM laat waaien, sluit sterk aan bij de veranderende leefwereld en behoeften van vrouwen en gezinnen die zoeken naar balans en kwaliteit in hun leven.
Een verhaal van meer levenskwaliteit in al haar facetten. FERM Pellenberg: een unieke groep!

Contactpersonen:

Lydia Nijs

Voorzitster

Greta Bergen

Schatbewaarder

Monique Simons

Secretaresse

Sint-Pieterskring vzw

De vzw staat in voor het VERHUREN van de ZALEN en LOKALEN.
De lokalen van de parochie kunnen zowel door verenigingen als door privépersonen gebruikt worden voor vergaderingen en grote of kleine feesten.

Contactpersonen:

Bert Jacques

Inlichtingen en bespreking

Andere bestuursleden

Toneelvereniging "Boven De Berg" Pellenberg

Wenst u meer te weten over onze DYNAMISCHE THEATERGROEP of onze producties, onze cursussen?

Contactpersoon:

Jeroen Ampe

Voorzitter

Zangkoor "Hortus Musicalis"

ELKE DONDERDAG OEFENEN wij in de kerk van 20u. tot 22u.

Contactpersonen:

Hubert De Neve

Voorzitter

Luc Laurent

Dirigent

Zanggroep "Monisimo"

Een vereniging voor vrouwen die graag zingen.

Wij verzorgen de ZANG BIJ GELEGENHEIDSVIERINGEN.

Contactpersoon:

Monique Simons

Harmonieorkest "Willen is Kunnen"

Wekelijkse repetitie : DINSDAG OM 20 u. in de parochiezaal

Contactpersonen:

Kris Hermans

Voorzitter

Ruben Michiels

Secretaris

Fred Vellemans

Penningmeester

An Swartenbroek

Dirigent

Gezinsbond Pellenberg

De Gezinsbond is een pluralistische en zelfstandige vereniging van gezinnen die ijvert voor maximale ONTPLOOIINGSKANSEN voor alle GEZINNEN en hun leden.

De Gezinsbond wil in het bijzonder actief bijdragen tot het versterken van de draagkracht van elk gezin en werken aan een kind- en gezinsvriendelijke samenleving, gekenmerkt door een sterke sociale samenhang  en duurzaamheid.
Dit maatschappelijk engagement realiseert de Gezinsbond voornamelijk door activiteiten op het domein van gezinspolitieke werking, de gezinsgerichte dienstverlening, het verenigingsleven en het sociaal-cultureel werk.
Elk gezin is welkom bij de Gezinsbond. Onder de leden zijn er zowel grote gezinnen, gezinnen met jonge kinderen of tieners als grootoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen.

Oud-Wapenbroeders

Gesticht in 1913 als vereniging voor oud-soldaten.

Iedereen die militaire dienstplicht vervuld heeft  kan lid worden.

De vereniging VERZORGT DE 11-NOVEMBERVIERING in het dorp.

Contactpersonen:

Marcel Hermans

Voorzitter

Achiel Boghe

Secretaris

Jules Godts

Penningmeester

Den Meyboom

Vereniging “Den Meyboom” houdt zich bezig met het PLANTEN VAN DE “MEYBOOM” op de vooravond van 1 mei in het dorp in een aangepaste folkloristische sfeer.

Deze boom blijft de ganse maand staan en wordt dan weggenomen met een gepaste viering.

Verder zorgen zij nog voor een lente- en herfstwandeling en voor een daguitstap in de maand juli.

Contactpersonen:

Christiane Coppé

Raf De Canck

Leo Leyssen

Nadia Tebourski

De Kluster

Jeugdvereniging “De Kluster” zorgt voor een ONTMOETINGSPLAATS VOOR JONGEREN VANAF 15 JAAR.

Locatie:

Kerkplein 1A – 3212 Pellenberg

Openingsuren:

Zaterdag van 21.30 u tot 02 u en zondag van 21.30 u tot 24 u

Contactpersoon:

Ibbe Jacques

Fishingclub Pellenberg

De ZONDAGVOORMIDDAG kan je ons vinden aan de vijver in Nederblok.

Contactpersonen:

Gino Menten

John Vanden Eynde

Kurt Debontridder

Biljartclub SMP

Wij OEFENEN IEDERE DINSDAG & WOENSDAG van 20 u. tot 22 u.

Wedstrijd vrijdagavond vanaf 20 u., zaterdagavond vanaf 19.30 u.

Lokaal:

Café ’t Smiske, Lostraat 6, 3212 Pellenberg

Contactpersonen:

Patrick Van Lier

Walter Vangoidsenhoven

WTC Lindenhoftrappers

Buurt 3212

‘Buurt 3212’ is een organisatie die via SOCIALE ACTIVITEITEN de inwoners van Pellenberg (of zij die zich ermee verbonden voelen) wil SAMENBRENGEN.

Contactpersonen:

Jan Folens

Voorzitter

Didier Appels

Bestuurslid

Wouter Van Thienen

Bestuurslid

Hart voor Pellenberg

We willen samen sterk opkomen voor MOBILITEIT en een LEEFBAAR Pellenberg.

Contactpersoon:

David Jacobs