Pastorij

Pellenberg Pastorij vooraanzicht
Dit is, voor zover bekend, de derde pastorij van Pellenberg in 300 jaar tijd. Deze pastorij werd voltooid op 23 april 1890.  De structuur van het gebouw toont veel overeenkomst met de pastorij van Linden. De rechterzijgevel is vlak en ongeleed. Het gebouw bestaat uit een hoofdgebouw en een kleinere, overhoeks geplaatste dwarsgevel. In de linkerhelft, die meer naar achter ligt, bevindt zich de ingang, die je kan bereiken langs een arduinen trap met leuning. De vensters zijn alle onderverdeeld door gewone arduinen kruismonelen. De bekroning van het trapgeveltje is fijn, op de top troont een overhoeks geplaatst pseudoschouwtje.

De pastorij zoals ze er vroeger uitzag:

Pellenberg Pastorij vroeger