PASEN – Boodschap van onze pastoor E.H. Luc Thiry

In zijn eerste brief aan de Korintiërs zegt Paulus: “Als Christus niet verrezen is, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen”. Dan zijn wij met andere woorden slechter af dan de mensen die helemaal niet geloven, omdat heel ons geloof dan steunt op een leugen. Het is een ietwat ongewone manier om te bevestigen dat de opstanding van Christus centraal staat in ons geloof. Alles staat of valt daarmee. De opstanding die je hebt van die Verrijzenis (ook de onze!) en het daaraan verbonden eeuwig leven, is echter voor bijna iedereen anders omdat wij er geen concrete beschrijvingen van hebben. De voorstelling, de opvatting die bijvoorbeeld een Luc Versteylen en een Phil Bosmans daarover hebben, nodigen zeker uit tot reflectie.

Weet je wat de hemel is? 

De hemel dat is: alle plaatsen
waar wij ooit gelukkig geweest zijn,
dat zijn alle dingen die wij graag gedaan hebben,
dat zijn alle woorden die wij graag gehoord of zelf gesproken hebben. 

Ons lichaam zal weer stralend en gaaf en jubelend zijn;
geen pijn meer, geen beklemming, geen onrust,
alleen maar blijdschap en vrede. 

En wachten op de achtergeblevenen
tot zij ook tot de vreugde en het blije samenzijn herboren worden.

Luc Versteylen 

Ik geloof in de verrijzenis. 

Het gaat niet om de opstanding
van een dood lichaam. 

Het gaat om de verrijzenis van concrete mensen
in hun totaliteit van psychisch-lichamelijk leven. 

Ik geloof in de algehele verrijzenis. 

De hele mens zal herschapen worden,
ofschoon ik me de nieuwe lichamelijkheid
niet kan voorstellen. 

Als we er iets over willen zeggen
moet het zijn als in verhalen
over voltooiing, over vrede, vreugde en geluk. 

Nieuwe mensen met een nieuwe lichamelijkheid
in een nieuwe schepping.

Phil Bosmans

Je mag Luc Thiry steeds bellen op het nummer  016 63 26 77

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *