Pasen 2023

De Goede Week

De laatste week van de veertigdagentijd wordt de Goede Week genoemd. In die week herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot paasmorgen.

De week begint met Palmzondag, de zondag vóór Pasen. Op die dag wordt stilgestaan bij het verhaal van de aankomst van Jezus in Jeruzalem, waar hij door een enthousiaste menigte wordt onthaald.

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht dat Jezus in Jeruzalem met zijn leerlingen gebruikt. Hij weet dat een leerling hem zal verraden. Voor de maaltijd stelt hij het teken van de voetwassing, om de leerlingen te leren dat onderling dienstbetoon de kern van zijn boodschap is. Tijdens hun avondmaal noemt hij het gebroken brood ‘mijn lichaam dat wordt gebroken voor jullie’ en de wijn ‘mijn bloed dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden’. Hij geeft de opdracht om ditte blijven doen om hem te gedenken.

Op Goede Vrijdag worden het schijnproces tegen Jezus, de geseling en de kruisiging op de berg Golgota herdacht.

Zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd. Jezus is in een graf gelegd. Het is een rustdag.

In de vroege ochtend van paaszondag vinden de vrouwen een leeg graf. Jawel, Hij leeft!

Vieringen in de Goede Week

Tijdens de Goede Week zijn er verschillende vieringen in de Sint-Pieterskerk van Pellenberg. U bent van harte welkom:

• Zaterdag 1 april – 14.30u. Eucharistieviering Samana, met palmwijding

• Palmzondag 2 april – 10u. Gebeds- en communieviering met palmzegening

• Goede Vrijdag 7 april – 20 u. Gebedsviering met kruisweg

• Stille Zaterdag 8 april – 21.30 u. Eucharistieviering opgeluisterd door koor Hortus Musicalis

• Paaszondag 9 april – 10 u. Gezinsviering speciaal voor onze kinderen

Symboliek in de Paastijd

De paastijd staat bol van de symbolen. Maar weet u nog waarvoor ze staan?

Palmzondag: palmtakje Als Jezus Jeruzalem binnentrekt, wordt hij door de mensen met gejuich ontvangen. Ze zwaaien met palmtakken en leggen hun kleren op de weg. Ze doen alsof Jezus een koning is. Ze roepen: “Hosanna!”

Witte Donderdag: Het handdoekje verwijst naar de voetwassing waarmee Jezus de maaltijd begint, als hij met zijn leerlingen Pesach gaat vieren. De voetwassing is een teken van dienstbaarheid en gelijkwaardigheid. Tijdens de maaltijd neemt Jezus het brood en dankt God. Hij breekt het en deelt het met zijn leerlingen. Hij zegt: “Dit is mijn lichaam.” Daarna neemt hij de beker met wijn, dankt God en geeft hem aan zijn leerlingen. Hij zegt: “Dit is mijn bloed. Blijf dit doen om aan mij te blijven denken.”

Goede Vrijdag: kruis Jezus wordt gevangengenomen door de soldaten. Hij wordt veroordeeld en moet sterven op een kruis. De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf. Ze rollen een grote steen voor de ingang.

Stille zaterdag: zakdoek Na de graflegging is er de stilte. Deze dag voelt alles leeg en dood. De zakdoek verwijst naar tranen en verdriet

Pasen: steen en Paasviering (Voorjaarsbloemen, vlinders, kuikentjes, eieren …)
De steen voor het graf is weggerold. De vrouwen vinden een leeg graf, als ze Jezus’ lichaam – vroeg in de morgen – willen gaan verzorgen. Een engel zegt hen dat Jezus is verrezen. Ze gaan het de leerlingen vertellen. “Ja, Hij leeft”.

De vele paasversieringen verwijzen naar het nieuwe leven.

Muziek voor de Goede Week

Wie ‘muziek’ en ‘Goede Week’ zegt, denkt onmiddellijk aan de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach. Dit is zo niet het grootste, toch zeker een van de meest aangrijpende muziekwerken die ooit gecomponeerd zijn. Maar daarnaast zijn er nog wel heel wat mooie aanraders, voor wie een muzikale uitnodiging tot verstilling en bezinning zoekt tijdens deze periode. Wij sommen er een zevental op – de keuze is aan u. Of misschien wel

eentje per dag tijdens de Goede Week? Let wel, de duurtijd van de zeven stukken varieert aanzienlijk…

1. Stabat Mater – Pergolesi

De moeder van Jezus, treurend bij haar gekruisigde zoon. Het is een van de beroemdste scènes uit de

West-Europese cultuurgeschiedenis. De muziek die Pergolesi bij deze scène schreef, is onvergetelijk.

2. When He returns – Bob Dylan

Christenen kijken uit naar het moment dat Jezus terugkomt om zijn rijk van vrede te stichten. Bob

Dylans song over dit verlangen is even hartverscheurend als ijzingwekkend. Waren alle preken over hel

en verdoemenis maar zo muzikaal…

3. Christus am Ölberge – Ludwig van Beethoven

20 jaar voor zijn imposante Missa Solemnis componeerde Ludwig Van Beethoven het oratorium Christus

bij de Olijfberg (1803). Opvallend is dat de tekst focust op de innerlijke tweestrijd van Jezus op Witte

Donderdag. Ze begint met zijn arrestatie en eindigt met de aanvaarding van zijn lot.

4. De Apostelen – Edward Elgar

De diepgelovige Edward Elgar greep meer dan eens terug naar bijbelse thema’s. Neem nu het originele

The Apostles uit 1903. De tekst daarvan stelt scherp op de twaalf apostelen: hoe ze bij Jezus terechtkwamen

en hoe ze de verschillende gebeurtenissen beleefden. De avond in Gethsemane is het kantelpunt

in dit massieve koor- en orkestwerk. Elgar begon naar het schijnt al als kind de gepaste teksten

voor dit werk te verzamelen.

5. De zeven laatste woorden – Joseph Haydn

De laatste woorden van Jezus aan het kruis leiden onvermijdelijk naar Joseph Haydn, en zijn Sieben

letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze (1786). Een introductie, zeven adagio’s en een Terremoto

(aardbeving) om af te sluiten. Soms een beetje monotoon maar tegelijk zeer aangrijpend.

6. Ouverture tot het Russische paasfeest – Nicolai Rimsky-Korsakow

De Rus Nicolai Rimsky-Korsakov schreef aan het begin van de partituur van zijn Ouverture tot het Russisch

Paasfeest een citaat uit Psalm 68, Als God zich verheft.

De componist was zelf niet gelovig, maar wilde met deze Ouverture de overgang verklanken van de

plechtigheid en het mysterie van de avond van Stille Zaterdag naar de uitbundige vieringen op Pasen.

Uitbundig gaat het er in deze muziek alleszins aan toe, na een uitgebreide inleiding. Rimsky-Korsakov

gebruikt vooral thema’s uit de Russisch-orthodoxe liturgie.

7. Messiah – Händel

Na het lijden komt de overwinning. Nergens is die jubel zo

triomfantelijk als in het beroemde Halleluja-koor uit de Messiah

van Händel. Een schitterende uitvoering is die van Voces8 en The

Academy of Ancient Music.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *