Catechese

De viering van de eerste communie gaat elk jaar door op het feest van Pinksteren.
De viering van de plechtige communie en vormsel gaat elk jaar door op de vijfde zaterdag na Pasen.

Contactpersonen:

Nathalie Deputter

Eerste Communie

Jan Daems

Plechtige communie en vormsel

Samana (Ziekenzorg) Pellenberg

Gestart in 1976 met enkele kernleden en enkele zieke mensen.

Uitgegroeid tot een grote vereniging in Pellenberg met 19 kernleden en ruim 180 mensen die worden bezocht.

Onze doelgroep?

Iedereen die ziek is, mindervalide, vereenzaamd of hoogbejaard, kan bezoek krijgen of/en deelnemen aan onze activiteiten.

Zijn er onder hen die nog geen BEZOEKJE kregen, verwittig dan een van de bestuursleden.

Contactpersonen:

Marie-Louise Beeckelaers

Voorzitster

Lydia Lauwers

Secretaris en schatbewaarder

Marleen Van den Broek

Aanspreekpunt chronisch zieke jongeren

Dosal

Dekenale Ontwikkelings SAmenwerking Lubbeek, actief in Pellenberg

Verzorgt: missiemaand, adventswerking, vastenwerking.

Contacten met, en inzet voor mensen over de hele wereld.

We proberen SOLIDARITEIT een plaats te geven.

Contactpersonen:

Lydia Nijs

Annie Bollen

Juliette Vanzavelberg

Feestcomité

Deze groep verzorgt alle FEESTELIJKE AANGELEGENHEDEN IN DE PAROCHIE. Ze staat onder meer in voor de praktische organisatie van de jaarlijkse openluchtmis en het gezellig samenzijn na de eucharistieviering ter gelegenheid van Kerstmis, Lichtmis en Pasen.

Samenstelling van het feestcomité:

Jules Godts

Désiré Nijs

Roger Vangrimde

Edgard Vangijsel

Nicole Uyttebroek

Chiro Crescendo

Chiro Crescendo telt 120 leden die zich elke zaterdagnamiddag van 14u tot 17u (de kleinsten tot 16u) komen ontspannen. Crescendo bereikt kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar, die worden opgedeeld in leeftijdsgroepen. Iedere groep heeft zijn eigen kleur, zodat je een bonte verzameling bekomt.

Vzw Chiro Crescendo Beheer

Chiro Crescendo beheer is een ondersteunende VZW voor de werking van Chiro Crescendo.
Om de Chiro zoveel mogelijk met echte Chirozaken bezig te laten zijn, helpen wij met alle paperassen en het beheer van de gebouwen, zoals de verhuur en de grotere onderhoudsprojecten.
Voor vragen kan je de voorzitter (Bram Cockx) of de volledige beheergroep aanschrijven: beheer@chirocrescendo.be
In geval van vragen over verhuur van de gebouwen contacteer je best de verhuurdienst: verhuur@chirocrescendo.be

Contactpersoon:

Bram Cockx

Mannenkoor "Cantemus"

Cantemus is een parochiaal mannenkoor dat zich toelegt op het verzorgen van liturgische vieringen in de Sint-Pieterskerk. De klemtoon ligt enerzijds op gregoriaanse gezangen (proprium en ordinarium) en anderzijds op twee- en driestemmige liederen.
Hoofddoel van Cantemus is het OPLUISTEREN VAN DE EUCHARISTIE OP HOOGDAGEN OF VAN VIERINGEN VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN.

Contactpersoon:

Hubert De Neve