Overlijdens

Op vrijdag 10 december is René Rens op 87-jarige leeftijd, na een coronabesmetting, onverwacht thuis overleden. Hij was de echtgenoot van Maria Jossa en woonde in de Lange Lostraat. Hij was lid van Samana. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in Holsbeek op donderdag 16 december 2021. Nadien volgde de asuitstrooiing op de begraafplaats van Hofheide in intieme kring.

Op zondag 2 januari is Maria Lemmens, op 98-jarige leeftijd, overleden in het Heilig Hartziekenhuis te Leuven. Zij was de weduwe van Edmond Vos en woonde in de Rozenweg. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in Heverlee op vrijdag 7 januari, nadien volgde de begraving op de begraafplaats van Linden.

Op zondag 2 januari is Willy Waeckens, op 76-jarige leeftijd, liefdevol omringd door zijn familie, thuis overleden. Hij was de echtgenoot van Lydia Nijs en woonde in de Lostraat. Hij was lid van toneelkring Boven de Berg en van het Feestcomité. De afscheidsviering heeft plaatsgehad in onze parochiekerk op zaterdag 8 januari, gevolgd door de begraving van de urne op de begraafplaats van Lubbeek.

Op zaterdag 29 januari is Michiel Bonemeijer, op 58-jarige leeftijd, onverwacht thuis overleden. Hij woonde in de Diestsesteenweg te Pellenberg. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad in Holsbeek op zaterdag 5 februari. Aansluitend volgde de asuitstrooiing op de begraafplaats Hofheide.

Omdat een mens nooit een kruis alleen kan dragen willen wij, als parochiegemeenschap, onze schouders zetten onder het verdriet en bieden wij de families van de overledenen onze diepste gevoelens aan van christelijke deelneming. Wij wensen hun sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis. Wij willen in het spoor van Jezus een boodschap doorgeven van troost en vertrouwen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *