Overlijdens

Families hebben in uitzonderlijke omstandigheden, in intieme kring afscheid genomen van hun dierbare overledene.
Laten we even stil worden en bidden om vrede en nieuwe hoop, het kan een kracht zijn en een manier om het gemis een plaats te geven.

Magda Jans

Op maandag 10 augustus is Magda Jans op 63 jarige leeftijd onverwacht overleden in het U.Z. Leuven campus Gasthuisberg te Leuven. Zij was de echtgenote van Willy Everaerts en woonde in de Zavelstraat. De uitvaart heeft plaatsgehad in intieme familiekring.

Adèle Bal

Op donderdag 20 augustus is Adèle Bal op 91 jarige leeftijd thuis overleden. Gans onverwacht is zij heengegaan. Zij was de echtgenote van Alfons Van Espen en woonde in de Lange Lostraat. Zij was lid van Samana. Er werd afscheid genomen in intieme familiekring.

Willy Buyckx

Op woensdag 9 september is Willy Buyckx op 69 jarige leeftijd overleden in U.Z. Gasthuisberg Leuven. Hij was de echtgenoot van Frieda De Wachter en woonde in het Loveld. Hij was gepensioneerd treinbestuurder NMBS. De familie was genoodzaakt afscheid te nemen in beperkte kring.

Alfonsine “Sinke” Stroobants

Op maandag 14 september is Sinke Stroobants op 71 jarige leeftijd thuis overleden. Zij was de echtgenote van Guido Oversteyns en woonde in de Corthoutslaan. Zij was lid van Samana. De uitvaart heeft plaatsgehad in beperkte kring.

Omdat een mens nooit een kruis alleen kan dragen willen wij, als parochiegemeenschap, onze schouders zetten onder het verdriet en bieden wij de familie van de overledenen onze diepste gevoelens aan van christelijke deelneming. Wij willen in het spoor van Jezus een boodschap doorgeven van troost en vertrouwen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *