Oproep werelddag van de armen

Zondag 15 november Werelddag van de Armen 
Delen doet goed, ook met het Zuiden

Op vraag van Paus Franciscus en van de Belgische Bisschoppen worden wij uitgenodigd om solidair te zijn met de armen, in het bijzonder de armen van de Derde Wereld. Zondag 15 november werd daarom door Paus Franciscus uitgeroepen als Werelddag van de Armen.

We voorzagen zoals gevraagd door de bisschoppen in de zondagsviering een speciale collecte te organiseren voor Broederlijk Delen. Deze kan nu jammer genoeg niet plaatsvinden en daarom doen we een warme oproep om een milde gift te doen op rek BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. Vanaf 40€ ontvang je een fiscaal attest voor belastingvermindering.

‘Je deelt dromen, een glimlach, lief en leed, de toekomst’ zo luidde het tijdens onze vastencampagne. We namen het op voor Saratou en Alassene en alle Senegaalse vrouwen die de zorg voor gezin en milieu delen en daarnaast werken op de tuinbouwvelden. We willen hen nu verder blijven steunen door een opleiding aan te bieden in de zaaitechnieken, gebruik van nieuwe gewassen en onderhoud van een eigen moestuin. Zo kunnen zij en ook wij meewerken aan de verdere ontwikkeling van hun dorp!

Delen zit in onze genen, help, want delen doet goed.

Dank voor jouw bijdrage. Dank om opnieuw zeer vrijgevig te zijn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *