Onze dopelingen 2023-2024

Het voorbije jaar zijn in onze parochie 8 jonge gezinnen begeleid bij de doopviering van hun kind(eren). In totaal werden 9 kinderen gedoopt, waarvan eentje pas zondag.

De voorbereiding start bij een bezoek aan huis, met een boeiend kennismakingsgesprek. Tijdens zowat een uurtje worden de krijtlijnen van zo’n viering uiteengezet, met uitleg over de betekenis van elke rituele handeling en van het eerste sacrament voor een christen.

Daarop krijgen de ouders kansen aangereikt om de inhoud persoonlijk creatief in te vullen qua muziek, fotoprojectie, beloften, gebeden, …

Enkele weken voor de grote dag komt de kandidaat-dopeling met (een van) zijn ouders naar de zondagse gebedsdienst. Daarin krijgt het kindje een voorbede toebedeeld, en worden de naam en herkomst bekendgemaakt van deze nieuwkomer in onze gelovige gemeenschap.

Rond het kerkelijk feest van Maria Lichtmis zetten we een kindvriendelijke Eucharistieviering op touw,waarin doopgezinnen van het voorbije jaar uit de parochiezone aan hun trekken kunnen komen.

Aansluitend krijgen ze het kruikje dat bij de doop heeft gediend mee naar huis, want dat heeft sindsdien in de kerk gehangen. Daarbij komen nog twee nummers van KERK&leven, elk met een foto van hun jonge spruit(en). Daarna is iedereen welkom om te smullen van de traditionele lichtmispannenkoeken, en kennis te maken met een goed doel in het verre Peru.

Dopelingen 2023 – 2024

Emiel Frooninckx (19/03/23) Amélie Vranken (28/05/23)
Gus Honlet (18/06/23)
Oscar Jacobs (16/07/23)
Anaisha Cortoos Amrute (30/07/23) Amelie Somers (20/08/23)
Aster Somers (20/08/23)
Yoab Kfle (27/08/23)
Livio Foucart (28/01/24, nog niet op de foto)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *