Nieuws van de Liturgische Ploeg

Op nooit geziene wijze ontregelen de maatregelen tegen COVID-19 het kerkelijke leven in ons land. Vrij snel beslisten de bisschoppen om alle liturgische diensten, dus ook de zondagsmissen en de paasviering, te schorsen. Huwelijken en doopsels worden uitgesteld, uitvaarten kunnen nog slechts in beperkte kring. Alle pastorale activiteiten in de parochies vallen stil. De campagne van Broederlijk Delen, cruciaal in de veertigdagentijd, is stopgezet.

Net in deze tijden van crisis en onzekerheid zijn solidariteit en onderlinge steun ontzettend belangrijk. Solidariteit is dan ook een vast thema in alle kerkelijke boodschappen. De sluiting van heel wat voorzieningen, het bezoekverbod in de woon-zorgcentra en het samenscholingsverbod maakten gebruikelijke activiteiten onmogelijk.

Heel wat parochies maken daarom gebruik van een digitale uitweg. Op die manier is niet alleen regelmatige communicatie mogelijk, ook het geloofsleven kan zo terdege worden onderbouwd en uitgewerkt. Zo stelt men op vele plaatsen vast dat op de tweede ‘misloze’ zondag (29 maart) honderden gelovigen een of andere digitale uitzending van de mis hebben bijgewoond. Een overzicht van eucharistievieringen voor de komende periode is te vinden op de website van Kerknet.  

Om onze onderlinge verbondenheid te steunen, hebben we vanuit de Parochiale Ploeg van Pellenberg tevens beslist om onze parochiale nieuwsbrief frequenter te verspreiden. We streven ernaar om wekelijks met een brief te komen. Soms zal de ‘Nieuwsbrief’meer weg hebben van een korte ‘Nieuwsflash’ (met één of een paar mededelingen), maar het zal telkens een teken zijn van het levende engagement van en voor onze parochiale gemeenschap.

In de nieuwsbrief willen we ook een korte overweging opnemen, of een gebed, een meditatie… Vandaag staan we even stil bij een psalm die past in deze tijd vol onzekerheid.

Hubert De Neve, namens de Liturgische Ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *