Maria-Tenhemelopneming

Wist je dat…

–          15 augustus in ons land een vrije dag is? Valt minder op in vakantietijd!

–          die dag ook ‘Halfoogst’ genoemd wordt omdat augustus de oogstmaand is? Graanoogst!

–          het al rond het jaar 700 een katholiek Mariafeest is geworden?

–          dit het belangrijkste Mariafeest is in het lijstje van acht?

–          men in Antwerpen en omstreken dan Moederdag viert? Maria: patrones Antwerpen!

–          in dagelijks taalgebruik ‘Maria Hemelvaart’ wordt gezegd, wat niet juist is?

‘Ascension’ (Fr.): opstijging, Hemelvaart van de Heer!

‘Assomption’ (Fr.): aanvaarding, Tenhemelopneming van Maria!

–          de kapel O.L.V. van Lubbeek altijd toegankelijk is? Ga er eens een kaars branden!

–          er nu zondag in onze kerk om 10 u. een Eucharistieviering doorgaat? Met zangduo!

Waar zou Jezus gestaan hebben, had zij tegen haar Kind gezegd:

‘Jongen, jij doet zo raar, ik denk dat je er beter mee ophoudt’?

In plaats daarvan heeft zij haar Kind ruimte gegeven,

ook al begreep ze er aanvankelijk niet veel van.

Hij was en bleef haar jongen.

Wat Hij ook deed en verkondigde,

ze bleef consequent achter Hem staan, ten einde toe.

Daar kunnen ook wij nu nog een voorbeeld aan nemen.

Naar: ‘Wat als Maria tegen haar Kind had gezegd…’

Gebedenboek Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek

Marleen Van den Broek

Liturgische ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *