Klokken luiden en kaarsjes branden

Met Pasen heeft ’s middags de feestklok van onze kerk geluid. Ondertussen brandden de vele kaarsen bij het Mariabeeld.  Achter elk van deze vlammen gaat zonder twijfel een gebed, een diepe wens schuil, voor een geliefde, een vriend…

Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven 
– toen het slecht met mij ging:
“We zullen een kaarsje voor je opsteken.”
Mensen uit alle lagen van de bevolking,
onder wie ook gelouterde mensen
die zelf ooit hard hadden moeten knokken.

Op die momenten voel je,
dat zo’n kaarsvlammetje
niet zo maar een sentimenteel lichtje is.
Als iemand een kaars pakt,  en een lucifer,
en die kaars voor iemand anders aansteekt,
dan is er toch sprake van warmte
van de ene mens voor de andere mens.

Duizenden en duizenden mensen
steken op een dag een kaarsje aan.
Dat is iets heel anders 
dan wanneer duizenden mensen
geen kaars aansteken.

Bidden betekent niet alleen
‘vragen voor jezelf’, maar ook ‘vragen voor de ander’.
Zoals je een kaarsje voor een ander opsteekt.
Zo vindt door het gebed
een verbinding tussen de mensen plaats
en dat is een grote kracht in de samenleving.

Toon Hermans

Wie graag een kaarsje (1 EUR per kaars).laat branden in de kerk, kan zich wenden, via mail, briefje in de bus of telefoontje, tot Lydia Nijs, Lostraat 20, 3212 Pellenberg,
Tel 016 46 22 17, GSM 0479 392 015, e-mail:  lydia.nijs@gmail.com 

Sinds Pasen luiden iedere avond onze kerkklokken, aansluitend op de klokslagen van 20 u. We volgen hiermee een aanbeveling van het bisdom, om zo het dagelijks moment van hulde aan de zorgverleners kracht bij te zetten. Open vanavond ramen en oren! Ook wie aan de periferie woont kan van deze sfeer genieten: een avondwandeling richting dorpskom is op dat moment meer dan ooit aanbevolen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *