Kerstvieringen

We zijn er stilaan aan gewend om kerkelijke vieringen niet te kunnen beleven met onze eigen parochiegemeenschap. Gelukkig kan het nog thuis via radio of op een scherm. Een kans tot verrijking, maar er blijft heimwee naar de vertrouwde medewerkers en geplogenheden.

Daarom worden in de kerstdagen twee livestream vieringen georganiseerd waarin pastoor Luc Thiry voorgaat:

één op kerstavond om 19 uur  vanuit de Sint-Catharinakerk van Zuurbemde

één op kerstdag om 10 uur vanuit onze Sint-Pieterskerk van Pellenberg. In deze viering krijgen we nog meer eigen medewerkers in beeld, met teksten van Nathalie Deputter en zang door Hubert De Neve, Jos Delsupehe en Jan De Smedt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *