Kerstmis

Kerstmis! Een woord dat gezelligheid oproept. De kerstmarkten en sfeervolle verlichtigen willen dit stimuleren en ondersteunen.
Toch is Kerstmis voor christenen veel meer dan dat. We herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons.
Hij wordt onder ons geboren in het schamele, in het kleine. Hij zoekt een plaats in onze herberg. Is hij een welgekomen gast, kan hij in mij geboren worden?

Het kindje Jezus wil ons een weg wijzen. Als hulpbehoevend kind doet Hij beroep op het goede dat zit in elke mens. Het ‘Rijk van God’ – zoals Hij dat noemt- begint heel klein: met een goed woord, een klein gebaar… Altijd opnieuw een opdracht om aan te werken, voor elke generatie die opnieuw de weg moet proberen te gaan, met aandcht voor wie klein en onbelangrijk is, zoals de herders van toen.

Kerstmis vieren is die opdracht aanvaarden en er werk van maken in de eigen omgeving.

Laat het een vreugdevolle Kerst voor ieder van u zijn!

Een melodie zo licht van klank
door vleugels aangeraakt
zweeft op de adem van de tijd,
de Morgenster ontwaakt.

Zo lichtdoorlatend, vol verlangen,
verwijst de ster naar ’t Vredeslicht,
dat klein en teer, nog onbevangen,
als wonder bij Maria ligt.

Met licht en luister – op de wind,
in ’t ritme van zijn tijd,
waar hoop de ware vrede vindt,
voor nu…en eens … altijd.

Cobie Verheij- de Peuter

Kerstmis in de kunst

De Nederlandse kunstschilder Gerard Van Hondthorst maakte dit werk in 1622. De volle
aandacht gaat naar een kind dat in een voederbak ligt. Franciscus van Assisiwerd erg
getroffen door het feit dat Jezus in een voederbak werd gelegd. Daarom vertelde hij dat
Jezus in een stal geboren werd.
Jezus noemde zichzelf het licht in de wereld. Veel kunstenaars beelden de pasgeboren Jezus
uit als een licht voor zijn omgeving.
In het evangelie lezen we niets over een ezel. Toch is de ezel meestal samen met een os in
heel wat kerststallen te zien. Beide dieren komen uit het Oude Testament, het eerste deel
van de Bijbel. Daarin schreef de profeet Jesaja dat een os en een ezel hun meester beter
kennen dan dat Israël zijn God kent.

Ook componisten werden geïnspireerd door het Kerstgebeuren en proberen dit te vatten in
muziek. Laat u in deze adventstijd bezielen door deze werken:

J.S. Bach, Cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 61 | ‘Bach op zijn best, als
vertolker van de hoop op een redder. Met meeslepende koren en een recitatief waarin de
Heer aanklopt aan de deur van ons hart.’
url: Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MzWJsRjanC4

Olivier Messiaen, ‘La Nativité du Seigneur’ | ‘Negen meditaties voor orgel’, aldus Messiaen.
Een kleine theologie van de menswording in klank.
url: https://www.youtube.com/watch?v=1dGTrLgQMxs&t=6s

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *