Kerstmis: feest van de geboorte van een nieuwe toekomst!

Gods liefde kwam tot ons via een kwetsbaar kind dat ons leerde dat hoop en verwachting gevoed wordt door aandacht voor het kleine en kwetsbare. Het is aan ons om die hoop en verwachting gestalte te geven. Als wij er samen onze schouders onderzetten groeit het zaadje dat de Jezus op aarde achterliet forser uit dan de grootste kerstboom, worden zijn woorden waardevoller dan het duurste geschenk, overtreft zijn geestelijk voedsel de rijkelijkst gevulde kalkoen.

Zalig Kerstfeest  ! 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *