Pastoor

Thiry Luc

E.H. Luc Thiry

Werd door de bisschop aangesteld als pastoor voor onze parochie.

Is pastoor en VOORGANGER in de parochiezones Lubbeek (Regio Leuven) en Glabbeek (Regio Tienen).

Contact
Luc Thiry

Pastorale zone en regio

Onze parochie behoort tot de pastorale ZONE LUBBEEK. Deze zone omvat in totaal vier deelparochies: Binkom, Lubbeek Sint-Bernard, Lubbeek Sint-Martinus en Pellenberg.

Hoofdkerk in deze zone is de Sint-Martinuskerk te Lubbeek, waar op regelmatige basis eucharistievieringen doorgaan.

Onze pastorale zone behoort tot de pastorale REGIO LEUVEN, met als deken E. H. Patrick Maervoet.
De provincie Vlaams-Brabant is ingedeeld in vier regio’s: Tienen, Leuven, Mechelen en Halle.

Kerkfabriek St.-Pieter

Telt vijf medewerkers die instaan voor het MATERIEEL BEHEER VAN DE KERK EN DE EIGENDOMMEN.

Wij zijn te bereiken via:
0470/83 06 58
parochie.pellenberg@proximus.be

Samenstelling van de kerkfabriek

Dominiek Hubin

Voorzitter

Jan De Smedt

Secretaris

Hubert De Neve

Lid

Lydia Nijs

Lid

Parochieploeg

De parochieploeg komt regelmatig samen en bespreekt de verschillende aandachtspunten die relevant zijn voor het algemeen BELEID van de PAROCHIE, met bijzondere aandacht voor de PASTORAAL

Samenstelling van de parochieploeg

Hubert De Neve

Voorzitter

Luc Thiry

Pastoor

Jules Godts

Lid

Simon Cockx

Lid

Nathalie Deputter

Lid

Lydia Nijs

Lid

Malvine Salaets

Lid

Hilde Maes

Lid

Marie Louise Beeckelaers

Lid

Bram Cockx

Lid

Jeroen Ampe

Lid

Werkgroep Liturgie

De Werkgroep Liturgie (Liturgische ploeg) wil samen met andere groepen van de parochie bijdragen tot betekenisvolle religieuze vieringen.
Wanneer er geen eucharistieviering kan doorgaan op zondagen of bijzondere dagen in het kerkelijk jaar, verzorgen de leden van de werkgroep een GEBEDS- EN COMMUNIEVIERING. Zie ook onder ‘Kerkelijke vieringen’
De  homilie voorbereiden en brengen is voor deze gewone parochianen  de  meest   intense activiteit. Durven ingaan op de gelovige visie van het leven en daarover (s)preken is een bijzonder gebeuren. Merkwaardig is telkens de ingehouden aandacht van de luisterende parochianen, alsof vonken ergens overslaan.
De liturgische werkgroep is ontstaan op initiatief van wijlen pastoor Paul Kerremans. Hij was zich sterk bewust van de idee dat onze geloofsbeleving niet alleen door de priester-voorganger gedragen kan worden. De leden van een gelovige gemeenschap moeten ook zelf voor mekaar getuigen over hun geloofservaring en geloofsinzichten.
Dit wil de liturgische ploeg realiseren. Haar werking wordt verder ondersteund en gedragen door pastoor Luc Thiry.
De respons van onze Pellenbergse kerkgangers op deze getuigenissen is voor de ploeg een sterke stimulans, evenals de aanmoediging vanwege de kerkelijke overheid.
Deze groep verzorgt ook de samenzang tijdens de zondagsviering, ondersteund door een orgelist. Daardoor zijn wij een opvallend “zingende” Kerk. Niet enkel worden muzikaal mooie liederen gekozen: wij laten ons minstens evenveel inspireren door de sterkte van de woorden. Zingen is hier dus zeker tweemaal bidden…

Samenstelling van de werkgroep liturgie

Hubert De Neve

Jan De Smedt

Simon Moors

Lydia Nijs

Malvine Salaets

Marleen Van den Broek

Jan Willems

Dominiek Hubin

Redactieteam "KERK&leven"

Verzorgt de samenstelling van de EERSTE VIER PAGINA’S van het PAROCHIEBLAD, om wekelijks de informatie in kaart te brengen uit de parochie en de gemeente.  Wil zo vanuit een christelijke inspiratie het sociaal weefsel versterken. Ook de overige bladzijden brengen “altijd goed nieuws”, en wel uit het hele bisdom.

Samenstelling van het redactieteam

Marleen Van den Broek

Coördinatie

Hilde Maes

Inzending publicaties

Aanvraagformulier abonnement KERK&leven

Als u nog niet bent geabonneerd op het weekblad KERK&leven, kan u dat doen door onderstaand formulier in te vullen. We sturen u dan zo snel mogelijk een betalingsuitnodiging.

Een abonnement voor 2024 kost € 60, wat neerkomt op € 1,25 per nummer. Kort na het intekenen ontvangt u bovendien alle nog niet verschenen nummers van 2023 gratis.

Privacy: je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het overeengekomen doeleinde.