Zondagsvieringen

Op zondagen en op kerkelijke feestdagen is er om 10 u. een eucharistieviering ofwel een gebeds- en communiedienst. Deze laatste wordt verzorgd door de Werkgroep Liturgie (liturgische ploeg).

Kerkelijke Hoogdagen

Ter gelegenheid van Kerstmis en Pasen wordt de avond vooraf eucharistie gevierd om 21.30 u. Voorganger is pastoor Luc Thiry.
Op de andere hoogdagen is er een eucharistieviering om 10 u. (Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming en Allerheiligen) of om 12 u. (Pinksteren). Voorganger is pastoor Luc Thiry of een vervangende priester.
Op kerstdag, paaszondag, Pinksteren en 11 november is er in de parochiekerk eveneens een gebeds- en communiedienst om 10 u. Deze wordt verzorgd door de Werkgroep Liturgie (liturgische ploeg).
Ook op Aswoensdag en Goede Vrijdag organiseert deze werkgroep een gebeds- en communiedienst, telkens om 20.00 u.

Gezinsvieringen

Gezinnen met kinderen, vooral deze die zich voorbereiden op de eerste communie of het vormsel, worden uitgenodigd op eucharistievieringen en gebedsdiensten die speciaal voor hen worden voorbereid door de catechisten, in samenwerking met de Werkgroep Liturgie. Dergelijke vieringen hebben plaats tijdens de advent, op kerstdag, tijdens de vasten en op paaszondag. Ook de openluchtmis (voorlaatste zondag in juni) is een gezinsviering.

Doopvieringen

In de pastorale zone Lubbeek is een individuele doopviering mogelijk op de 3de en 4de zondag van de maand, in de namiddag.

Voor onze parochie vinden de doopvieringen in principe plaats in de kerk St.-Martinus Lubbeek.

Voor een aanvraag dient u het formulier hieronder in te vullen en door te sturen. Nadien wordt er met u contact opgenomen.
Voor praktische regelingen (kerk, muziek, symboliek, …) kan men terecht bij Marleen Van den Broek (tel. 016/ 46 24 46 of gsm 0485/ 14 06 95)

Huwelijksvieringen

De huwelijksvieringen vinden in onze parochie in principe plaats in de kerk.

Voor een aanvraag dient u het formulier hieronder in te vullen en door te sturen. Nadien wordt er met u contact opgenomen.

Voor praktische regelingen (kerk, muziek, bloemen, …) kan men terecht bij Lydia Nijs (tel. 016/ 46 22 17 of gsm 0479/ 39 20 15)

Uitvaarten

De uitvaarten vinden plaats in onze parochiekerk in principe om 10 u.

De kerk heeft een beperkt aantal zitplaatsen (max. 250 kerkstoelen). Voor grotere groepen kan de uitvaart doorgaan in de ruimere Sint-Martinuskerk te Lubbeek.
Op aanvraag wordt de avond voordien een gebedswake verzorgd in de kerk, om 19 u.
Voor afspraken betreffende de uitvaartliturgie dient men contact op te nemen één van de volgende personen:

Lydia Nijs

Voorganger

Malvine Salaets

Voorganger

Luc Thiry

Pastoor

Voor een koffietafel staan de parochielokalen ter beschikking.  Hiervoor dient men contact op te nemen met Bert Jacques (tel. 0476/40 13 31 -sintpieterskring@gmail.com).

Hoe een intentie aanvragen?

In onze parochie kan u op de volgende manieren voor een bepaalde viering een intentie aanvragen:
Naast intenties voor een of meer overledenen, kunnen er ook andere aangevraagd, bv. uit dank voor een bijzondere verjaardag, …