Kerkelijke uitvaart voortaan kosteloos

Heel wat mensen worden dezer dagen sterk beproefd, zowel familiaal als sociaal en economisch, als gevolg van overlijdens door het coronavirus. De Lubbeekse parochiegemeenschappen willen deze mensen een bijkomend teken geven van meeleven en solidariteit: de onkostenvergoeding van 275 euro (bisdom, kerkfabriek, parochie, voorganger, …) zal daarom, zolang de beperkende maatregelen duren, niet gevraagd worden voor een uitvaartplechtigheid in de kerk. Door de terechte overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ondervindt de Kerk moeilijkheden om haar pastorale zorg en liturgie bij een uitvaart op de gewone wijze vorm te geven. Nabestaanden hebben hiervoor alle begrip.

Luc Thiry

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *