Kerkbezoek in de Goede Week

In afwachting van versoepeling, laten de coronamaatregelen nog niet toe om publieke vieringen te organiseren rond het paasgebeuren.
Daarom zetten we in de Goede week onze kerkdeuren tweemaal wijd open:

Palmzondag (28 maart) 
11 u. – 12.30 u.
Je kan er terecht om een of meer gewijde palmtakken af te halen, een kaars te branden, even te gaan zitten voor een korte slideshow,…

Goede Vrijdag (2 april)
19 u. – 20.30 u.
Beleef een inspirerend moment bij het kruisbeeld, vergezeld van aangepaste achtergrondmuziek en beeldprojectie. Je ontvangt een kopij met enkele gedachten rond dit unieke thema, om in te kijken en mee te nemen.

Coronamaatregelen:

·         mondmasker, min. 1,5 m afstand

·         maximum 15 personen tegelijk

·         aanraken van voorwerpen volgens de voorgeschreven regels.

Eucharistievieringen in het paasweekend

Op paaszaterdag en -zondag zal pastoor Luc Thiry telkens voorgaan in een livestream eucharistieviering. Op paaszaterdag zal dat vanuit onze eigen parochiekerk zijn. De viering zal live te volgen zijn op Youtube en is makkelijk toegankelijk via de website van onze parochie (www.parochie-pellenberg.be).

Meer hierover in de volgende editie en langs de verschillende communicatiekanalen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *