Heropstart vieringen

In onze kerk zullen vanaf 14 juni opnieuw zondagsvieringen plaatsvinden. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het kerkbezoek voor iedereen veilig te houden. 
De maatregelen verschijnen deze week ook in KERK&leven (Week 24, p. 5) en worden uitgehangen aan de kerk. 
Er werden stoelen verwijderd zodat de afstand van 1.5 m kan toegepast worden. Er werden stickers op de vloer gekleefd. Ontsmettingsmiddel en handgel werd klaargezet. Er werden handschoenen voorzien voor de voorganger die de communie uitreikt en er werd een circulatieplan opgesteld. 
Alle boekjes werden weggenomen. Er werd de voorbije periode een scherm geplaatst zodat de teksten daarop kunnen gevolgd worden.
Tijdens de vieringen zal er aandacht zijn voor de veiligheid van alle aanwezigen en zal er daarover gecommuniceerd worden.
We vragen aan iedereen, om het veilig te houden voor elkaar en een mondmasker te dragen bij het betreden van de kerk. Het is ieders verantwoordelijkheid goed te zorgen voor elkaar.

We zien je graag terug in de vieringen vanaf zondag 14 juni.

Vanaf dan kunnen ook alle doopvieringen op de voorziene datum doorgaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *