Hernieuwing abonnement Kerk&Leven

Pellenberg heeft een actieve parochiegemeenschap die graag met zoveel mogelijk mensen verbonden wilt blijven. Heel wat info ontvang je langs Vlaanderens meest populaire weekblad. Kerk&Leven biedt zestien pagina’s boeiende teksten, foto’s en evenementen. Niet minder dan vier pagina’s brengen nieuws uit eigen parochie, gemeente en omstreken. Leuke weetjes, een oproep tot hulpverlening, stof tot nadenken en zingeving… een echte laadpaal voor het hart.  Daarom brengen we je graag Kerk&Leven wekelijks in je brievenbus.

Neem een abonnement voor 2022 aan de prijs van 43 euro, uiterlijk tegen 4 december over te schrijven op rekening BE44 230021662645 van parochie Pellenberg met vermelding van K&L 2022 + je naam en adres. Voor 60 euro steun je bij dit abonnement ook de parochie. Hartelijk dank voor het vertrouwen vanwege het redactieteam van Kerk&Leven Pellenberg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *