GOEDE VRIJDAG 2020

De coronacrisis dwingt ons allemaal tot een soort van opgelegde Vasten. Een verplichte quarantaine die ons scherp laat ervaren hoe sterk we nood hebben aan het ontmoeten van elkaar.
Maar wanneer het virus je persoonlijk treft en de gezondheidszorgen schieten te kort, dan beleef je eerder een Goede Vrijdagervaring. En dat is vandaag jammer genoeg het geval voor heel wat mensen in vele landen. Wanneer de gezondheidszorgen tekort schieten en zij geen beroep kunnen doen op de bewonderenswaardige inzet van artsen, verpleegsters en verzorgend personeel. Grote pijn en eenzaamheid is dan dikwijls hun lot. En niet alleen van hen maar ook van hun dierbaren die zich machteloos voelen en geen gelegenheid krijgen om afscheid te nemen.
Wij willen hen toevoegen aan het gebed dat Paus Franciscus schreef voor Goede Vrijdag 2019 en dat we u als gebed voor deze dag voorstellen. 

Heer Jezus, help ons om alle kruisen van de wereld in uw Kruis te zien:

het kruis van mensen hongerig naar brood en liefde;
het kruis van mensen die alleen zijn en verlaten, zelfs door hun kinderen en verwanten;
het kruis van mensen dorstig naar gerechtigheid en vrede;
het kruis van mensen die de troost van het geloof missen;
het kruis van ouderen die worstelen onder het gewicht van jaren en van eenzaamheid;
het kruis van migranten die gesloten deuren vinden en harten gepantserd door politieke berekeningen;
het kruis van onze zwakheden, van onze hypocrisie, van ons verraad, van onze zonden en
van onze vele gebroken beloften;
het kruis van ons gemeenschappelijk huis dat ernstig verwelkt voor onze zelfzuchtige ogen, verblind door hebzucht en macht.

Heer Jezus, breng in ons de hoop op opstanding en op uw definitieve overwinning op alle kwaad en alle dood. Amen.

Wie een bezinningsmoment met muziek wenst te ondersteunen suggereren we:
Erbarme Dich uit de Mattheüspassie van J.S. Bach  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *