Gebed voor mijn kinderen

Heer, ik leg de namen van
mijn kinderen in uw handen.
Graveer ze onuitwisbaar daarin,
zodat niets of niemand ze daaruit kan branden.

Houd mijn kinderen vast
als ik ze moet laten gaan
en laat altijd uw kracht
boven hun zwakheid staan.

Ik vraag U niet om hen van
elk verdriet te besparen,
maar wees wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil hen in uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit hun leven lang.

Heer, ik leg de namen van
mijn kinderen in uw handen.

[naar Geke Wiersma]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *