Feest van de Heilige Drie-eenheid

De kerk viert de christelijke leer van de Drie-eenheid. God in drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gedrieën volkomen één zijn.
Uit de openbaring van God in zijn Woord blijkt dat Hij meer dan Eén is, hoewel er toch maar één God is. Dit wonderlijke en ondoorgrondelijke geheim omschrijven wij op onze gebrekkige manier: God is drie-enig. In Hem is een drievuldige volheid. Hij is te groot, te complex om Hem in één woord te vangen.
Waar het om gaat is dat God met een dynamische kracht met een hart vol van liefde binnenkomt in het leven van mensen. Ook in ons leven. Christus is het brandpunt, in Hem komen de lijnen samen en vertrekken we met een enorme energie. Vader, Zoon en Geest een wervelende dynamiek.
Om het met de woorden van theoloog Karl Barth te zeggen:
God de Vader is de gans Andere die tegenover ons is.
God de Zoon is het mensgeworden Woord die voor ons komt.
God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons is en in de wereld.

Jezus voelde een innige verbondenheid met God, die Hij Vader noemde. Een woord dat geborgenheid en intimiteit oproept.
Het feest van de Drie-eenheid heeft te maken met de volheid en de veelheid van Gods oneindige liefde. God wil in relatie staan met ons. God reikt de hand en de liefde aan om in relatie met Hem ten volle mens te worden. Zo kunnen wij groeien in relatie met God maar ook in relatie met anderen.
God is in ons leven werkzaam. Hij is de Geest die kracht geeft en troost, die bezielt en aanzet om verder te doen. God boven ons, God naast ons, God in ons, hoe groot(s) kan God zijn.
De drie-eenheid is Liefde, wij worden gekoesterd in de heilige Drievuldigheid.

Eigenlijk heeft God drie kanten:
Hij is de Vader die van ons houdt en bezorgd om ons is.
Hij is de Zoon die ons voordoet hoe je moet leven.
Hij is de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt om zelf iets goeds van de wereld te maken.

De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
Alle mensen zijn kinderen van God met als levensopdracht: het gezicht van God te zijn in deze wereld, ieder van ons op onze eigen manier en  volgens eigen kunnen. We moeten proberen, met een hart vol liefde, die God, die het goede wil voor iedereen, handen en voeten te geven in ons eigen leven.

Lied voor de drie-eenheid

Holy, holy, holy gezongen door Fountainview Academy

Lied: Zoekend naar het Licht

Gebed van Machteld

Heer Jezus,
liefde is de stroom
die ononderbroken door U heen vloeit.
Ze vormt de schakel
tussen U en de Vader en de Geest,
in een onvoorstelbare eenheid en relatie.
Op dezelfde wijze en in eenzelfde mate
schenkt Gij uw liefde
aan al uw mensen.
Geef ons de genade
ons arm mensenhart niet te vergrendelen
voor uw liefde.
Dat wij ze mogen doorgeven
aan allen die wij ontmoeten
deze dag en alle dagen.

Lydia Nijs
Liturgische ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *