Evangelielezing zondag 8 november

Aanstaande zondag staat een gekende passage uit het evangelie van Mattheüs (15, 1-13) centraal: de parabel van de wijze en de dwaze bruidsmeisjes. Het verhaal van de meisjes die de bruidegom opwachten met hun lampen – de ene met, de andere zonder olie – is een van parabels die het einde van het kerkelijk jaar typeren, waar de zg. eindtijd meer en meer ter sprake komt. Het verhaal is een oproep tot “wijze waakzaamheid”, een oproep om te willen zien waar het uiteindelijk op aankomt.

Het onderstaande gedicht – van een onbekende auteur – doet een gelijkaardige oproep tot “wijze waakzaamheid”. Heel treffend verwoord, in een taal die ons zeker kan raken.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomenen
je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopgedrag.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd,
en zie je niet meer hoe
het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat ‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
want voor je het beseft
praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is
in het leven,
en dat jij toch ook
maar één keer leeft.
 
Wees waakzaam
want voor je het beseft
leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.


(auteur onbekend) 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *