Eerste Communie

Op zondag 11 oktober vierden tien kinderen van onze parochie eindelijk hun eerste communie. Deze viering vond plaats in de kerk van Lubbeek, zodat er voldoende plaats was, om niet alleen de gezinnen, maar ook andere familieleden uit te nodigen. Gezeten in hun “bubbels” kon iedereen die wenste op voldoende afstand van elkaar de feestelijke gebeurtenis meevieren. Ondanks de coronarichtlijnen werd het een mooie viering waar iedereen zichtbaar van genoot.Een dikke proficiat aan de communiecanten en hun gezin: Silke Witters, Léonie Luyckx, Tess Nagels, Astrid Tack, Sienna Dierck, Daan Bogaerts, Nathan Hugaerts, Dries Van Geystelen, Seb Coelmont en Lucas Van Orshoven.

Het nieuwe catechesejaar gaat van start met een eerste bijeenkomst op 14 november. Acht kinderen hebben zich opgegeven en zullen op Pinksteren 2021 hun communie vieren.

Kinderen die zich nog willen aansluiten, dienen zich dringend te melden via ndeputter@gmail.com. Ook kinderen die niet schoolgaan in Pellenberg, zijn welkom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *