Een zinvol leven

We vragen ons wel eens af wat een zinvol leven bevordert.

Gezond zijn, ergens bij horen, vrede hebben met zichzelf en bijdragen aan iets dat onszelf overstijgt, ervaar ik als belangrijke sleutels voor een gelukkig leven. Voor het beleven van goedheid, schoonheid en harmonie.

Om bij te dragen aan iets dat onszelf overstijgt, vrede te vinden met onszelf, ergens bij te horen, vormt het evangelie een oerbron van inspiratie. Jezus’ woorden en daden wekken begeestering. Dat wordt mooi verwoord in het beeld van de wijnstok.

Blijf in Mij dan blijf ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht (…).” 
(Joh. 15,4-5).

Jan De Smedt – Liturgische Ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *