Doopvieringen

Op zondag 5 juli zijn twee dopelingen aangesloten bij onze parochie.

Emma Huybrechts Buvé is het tweede dochtertje van Saartje Buvé en Philippe Huybrechts. Haar grote zus Marie mochten we verwelkomen bij haar doopsel in 2016. Het gezin woont in Nederblok. 

Sam Coelmont is het derde zoontje van Ellen Gers en Bart Coelmont. Zijn twee
grote broers werden eerder in onze kerk boven de doopvont gehouden: in 2014 Seb en in 2015 Cas. Het gezin woont in de Kortebergstraat.

We heten Emma en Sam van harte welkom in onze parochie en feliciteren hun respectieve ouders, peters en meters!

Noot:
De doopviering van Louise de Gruyter, aangekondigd voor 9 augustus, is op vraag van de ouders uitgesteld naar een latere datum. Dat deden ze met spijt in het hart, wegens de recente verstrenging van de corona-maatregelen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *