Derde zondag door het jaar B

Op zoek naar geluk

‘Bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap’, dit zijn de woorden waarmee Jezus zijn ‘openbaar leven’ in Galilea begon (Marcus 1,14-20).
Hij riep op om hem te volgen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, gewone vissers, werden zijn eerste leerlingen. Jezus nodigt ook ons uit hem te volgen. Een theologische of pastorale opleiding is niet nodig om zijn boodschap te begrijpen. Hij roept ons op aandacht te hebben voor gekwetste mensen.

Vandaag weet paus Franciscus, als geen andere, deze mensen een naam te geven. We mogen dankbaar zijn voor de figuur van Franciscus, hij is een inspirerende leider. Inspirerende figuren vertalen de Blijde Boodschap  naar de wereld waarin we nu leven. Hun spoor volgen helpt ons levensvreugde te vinden.  Veel hebben we daartoe niet nodig. Een Frans schrijver formuleerde het ooit zo: “Het geluk hangt niet af van waar we gebrek aan hebben, maar van de manier waarop we iets doen met wat we bezitten.” 
(Arnaud Desjardins)

Levensvreugde

De levensvreugde als teken van echte spiritualiteit
vertoont zich voor mij niet in hard lachten,
niet in het vermogen zich hard te amuseren,
maar in de vrolijke opgewektheid als grondstemming,
en in de fantasie die van iemand uitgaat.

Wie blij is, cirkelt niet rond zichzelf.
Hij kijkt niet voortdurend naar zijn gevoelens,
maar hij gaat de uitdaging van het leven aan.
Hij laat het leven toe.

En levensvreugde zet aan tot handelen.
Het handelen dat uit levensvreugde voortkomt
wordt niet bezwaard door plichtsvervulling.
Het gaat niet gepaard met klagen
hoe zwaar de naastenliefde of het werk je valt.
Het stroomt veel meer uit je naar buiten…
Het was gewoon vanzelfsprekend.

Van mensen die blij zijn gaat iets genezends en bevrijdends uit.
Daar vinden mensen hulp zonder dat ze de indruk hebben
dat ze nu tot dank verplicht zijn.
Het handelen vanuit levensvreugde heeft de smaak van lichtheid,
van geschenk en genade, van levenslust en vrijheid.
Dat doet iemand goed.
Het laat geen slecht geweten achter.
Ik ben gewoon blij over wat de ander mij
uit levensvreugde heeft geschonken of gedaan.
(Anselm Grün)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *