De 40-dagentijd

Wij beleven als christenen de 40-dagentijd. 
Veertig dagen om na te denken hoe we dichter bij onszelf en onze naaste kunnen komen op weg naar Pasen.
Een getuigenis van zuster Jeanne Devos kan ons daarbij inspiratie bieden:“Als ik krampachtig vasthoud aan wat ik heb of wil zijn, dan sterf ik al. Ik ervaar dagelijks dat hoe meer ik kan loslaten, hoe meer ik open kom te staan voor het leven”.

Vanuit een gelijkaardige inspiratie ontstond Broederlijk delen. Zestig jaar geleden werd de organisatie boven de doopvont gehouden. Gelovigen werden uitgenodigd om hun vasten op een geëngageerde manier te beleven. Wat men uitspaarde door sober te leven, kon men ‘broederlijk delen’.

Vandaag vergt ‘broederlijk delen’ niet alleen dat we financieel solidair zijn. Even belangrijk nu is de aandacht voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Om zo de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit aan te pakken, want die maken de grootste slachtoffers in het Zuiden. Reeds in 1989 wees Broederlijk Delen daarop met de campagneslogan ‘Ontwikkeling tegen welke prijs?’. Als eerste NGO in ons land zette het de band tussen milieu en ontwikkeling op de agenda. Na zovele jaren is het wel duidelijk dat we het alleen met technologische innovatie niet redden. Ook verandering van levensstijl is nodig, bijvoorbeeld door wat minder vlees te eten.

Om minder krampachtig vast te houden aan wat we hebben of zijn en meer open te staan voor het leven, kunnen volgende vastentips van paus Franciscus ons misschien inspireren! 

11 vastentips van paus Franciscus

De 40-dagentijd op muziek: luister mee

Niet alleen woorden of momenten van stilte, maar evenzeer het luisteren naar muziek kan ons helpen om in deze 40-dagentijd meer open te staan voor het leven en verbondenheid te ervaren met wat en wie ons omringt en overstijgt.

Van Aswoensdag tot Pasen geeft Kerknet de 40-dagentijd een muzikale invulling gebaseerd op een bijzondere verjaardag of liturgische tekst. Het lied van dag 10 is bijzonder mooi. ‘Beati quorum via’ van Charles Stanford, naar Psalm 119, ‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer’: Klik hier

Ben je geïnteresseerd in de keuze van de liederen die Kerknet maakt? Klik dan op:https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/de-40-dagentijd-op-muziek-luister-mee-naar-het-lied-van-de-dag

Jan De Smedt – Liturgische Ploeg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *