Coronamaatregelen

Vanaf Allerzielen (maandag 2 november 2020) zijn publieke liturgische vieringen niet langer toegelaten. Dat zal vermoedelijk het geval zijn tot en met zondag 13 december 2020.
Kerkelijke huwelijken kunnen wel nog, maar uitsluitend in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de voorganger. Ook uitvaartliturgie in de kerk blijft mogelijk, met een maximum van 15 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lockdown in het voorjaar. Net als toen zal de Liturgische Ploeg van Sint-Pieter Pellen­berg zijn best doen om wekelijks een Nieuwsbrief uit te brengen, om zo even stil te staan bij de parochiale actualiteit, om een overweging of gebed aan te bieden. We kunnen ook onverminderd en samen blijven deelnemen aan de vieringen die worden aangeboden op radio, tv en via livestreaming. Voor een overzicht van de mogelijkheden op radio, TV en inter­net, klik hier.

Wie graag een kaars laat branden in de kerk, kan daartoe opdracht geven (1 EUR per kaars). Het volstaat om een e-mail te sturen, een briefje in de brievenbus te steken, of een telefoontje te plaatsen naar Lydia Nijs (Lostraat 20, Pellenberg; e-mail: lydia.nijs@gmail.com – tel. 016/46.22.17).

Licht in de duisternis

FERM Pellenberg stuurt een oproep naar zijn leden om elke dag om 19 uur een kaarsje te laten branden of een lichtje aan te steken, als teken van onderlinge verbondenheid maar ook als steun voor allen die zich inzetten voor het welzijn van alle mensen. Alle parochianen kunnen uiteraard hierbij aansluiten: zo gaan onze dank en gedachten speciaal naar de mensen in de zorgsector en aanverwanten, naar allen die zichzelf wegcijferen. Omdat licht de duisternis verdrijft, kan deze eenvoudige actie in ieder gezin wat warmte en licht brengen, die goed van pas komen in deze bijzondere coronatijden.

Geannuleerd omwille corona-ontwikkelingen

11 november

De jaarlijkse 11 november-viering kan niet doorgaan. Het bestuur van de Oud-Wapenbroeders zal wel bloemen leggen aan het oorlogsmonument op het kerkhof, evenwel zonder bijhorende plechtigheid.

Mamadepot Lubbeek

Ook de officiële opening van het Mamadepot, die voorzien was op zaterdag 14 november, wordt uitgesteld naar een latere, nog te bepalen datum.

Toneel Boven De Berg

Alle opvoeringen (20, 21, 22, 26, 27 en 28 nov.) van het toneelwerk ‘De Berg Soirée voor twee’ zijn afgelast. Dubbel spijtig, want het betreft hier de jubileumproductie voor het 35-jarig bestaan van ‘Boven de Berg’.

Chiro Crescendo

De ontbijtactie van  Chiro Crescendo wordt uitgesteld.

Gezinsbond

De ‘Talententoer 2021’ wordt geannuleerd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *