Corona-update

De recente maatregelen omtrent erediensten, huwelijken en uitvaarten blijven van kracht tot 7 juni.
Uitvaarten en huwelijken zijn toegelaten met max. 30 aanwezigen. 
Voor doopsels wordt voorkeur gegeven aan een hervatting op de datum van meer algemene opheffing van de lockdown.
In onze kerk zullen opnieuw zondagsvieringen plaatsvinden zodra alle vereiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Het draaiboek van de Belgische Bisschoppen hieromtrent wacht op advies en goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad.
We houden u langs deze weg op de hoogte.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *