Uncategorized

Overlijdens

Families hebben in deze periode van quarantaine, in uitzonderlijke omstandigheden, in intieme kring afscheid genomen van hun dierbare overledene. Laten we even stil worden en bidden om vrede en nieuwe hoop, het kan een bron van kracht zijn en een manier om het gemis een plaats te geven. Roger Vandenbergh Op woensdag 27 mei is …

Overlijdens Read More »

Doopvieringen

Op zondag 5 juli zijn twee dopelingen aangesloten bij onze parochie. Emma Huybrechts Buvé is het tweede dochtertje van Saartje Buvé en Philippe Huybrechts. Haar grote zus Marie mochten we verwelkomen bij haar doopsel in 2016. Het gezin woont in Nederblok.  Sam Coelmont is het derde zoontje van Ellen Gers en Bart Coelmont. Zijn tweegrote …

Doopvieringen Read More »

Communie aan zieken en bejaarden

Ter gelegenheid van het hoogfeest Maria-Tenhemelopneming wordt de H. Communie aan huis gebracht bij bejaarde en zieke parochianen waarvan de naam is doorgegeven langs Samana.Datum: vrijdag 14 augustus (namiddag)De communie-uitreiking gebeurt volgens de veiligheidsregels tegen de verspreiding van het corona-virus. Wie die dag de H. Communie wenst te ontvangen, kan tot 13 augustus telefonisch contact …

Communie aan zieken en bejaarden Read More »

Covid-19

In de strijd tegen het corona-virus COVID-19 volgt onze parochie voor ieders veiligheid de opgelegde maatregelen van burgerlijke en kerkelijke overheden. Ontsmetten handen bij het binnenkomen en dragen van mondmasker bij het betreden van de kerk en tijdens de ganse eredienst, evenals het bewaren van voldoende afstand van1,5 meter.

Sint-Pieterskring

Omwille van de Covid-19 maatregelen hebben wij na uitvoerig overleg binnen het bestuur en de algemene vergadering de beslissing genomen de tweede editie van BBQ  t.v.v. de verfraaiing van de zalen niet te laten doorgaan op 30/08/2020. Het is moeilijk om gezien de huidige omstandigheden de veiligheid van zowel helpers als deelnemers 100% te garanderen. …

Sint-Pieterskring Read More »

Start Mamadepot Lubbeek

Goed nieuws! Het mamadepot komt er: in lokalen van de Sleutel in Lubbeek. De gemeente stelt ons lokalen ter beschikking. We kunnen van start gaan met de inrichting vanaf 1 september. Het zal open zijn elke 2de zaterdag van 14 u. tot 16 u. en elke 4de donderdag van 17 u. tot 19 u., in …

Start Mamadepot Lubbeek Read More »

Octaaf O.L.V. van Lubbeek

Het jaarlijks Octaaf loopt van zondag 7 juni t.e.m. zondag 14 juni.Omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus, kunnen dit jaar o.m. de bedevaarten niet doorgaan.Het ‘Alternatief Octaaf’ focust meer op inkeer en bezinning. Men kan zich wenden tot Maria in de Sint-Martinuskerk, waar ook nu het beroemde beeld uit de kapel is opgesteld.Nu zondag …

Octaaf O.L.V. van Lubbeek Read More »

Voorbede bij overlijden

We vragen u in gedachten met ons te bidden voor Roger Vandenbergh, wiens uitvaart zaterdag heeft plaatsgevonden. 

Heropstart vieringen

In onze kerk zullen vanaf 14 juni opnieuw zondagsvieringen plaatsvinden. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om het kerkbezoek voor iedereen veilig te houden. De maatregelen verschijnen deze week ook in KERK&leven (Week 24, p. 5) en worden uitgehangen aan de kerk. Er werden stoelen verwijderd zodat de afstand van 1.5 m kan toegepast worden. Er werden stickers op …

Heropstart vieringen Read More »