Uncategorized

Beloken Pasen

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Maar vanwaar komt die naam? ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van het werkwoord ‘beluiken’: (af)sluiten. Met Beloken Pasen wordt de paasweek, het zgn. paasoctaaf (acht dagen vanaf Pasen), afgesloten. In het Engels luidt het Quasimodogeniti Sunday, letterlijk: Zoals pasgeborenen. Het is een ver­wijzing naar de eerste woorden van het gregoriaanse openingsgebed …

Beloken Pasen Read More »

Ramenzoektocht Broederlijk Delen

Op 9 locaties in ons dorp vind je vanaf 20 maart een affiche die op deze lijkt.Op elke affiche staat een nummer. Dit nummer stemt overeen met een nummer op een opdrachtenbundel. Er is een opdrachtenbundel voor kinderen (en hun bubbel)  van 7 tot 9 jaar (download hier), en eentje voor bubbels met kinderen van 10 …

Ramenzoektocht Broederlijk Delen Read More »

Goede Week en Pasen 2021

Witte donderdag. Doe dit tot mijn gedachtenis. (Lc 22,19) Brood en wijn delen, betekent de voor het leven wezenlijke goederen delen: brood en ook wijn als wezenlijke band met het feest. Zo zijn we bijeen door de arbeid van de mensen en door de blije broederlijkheid van het delen. Christenen doen dit delen ter gedachtenis aan …

Goede Week en Pasen 2021 Read More »

Palmzondag

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen. Op deze dag worden twee zaken herdacht: vooreerst de vreugdevolle, feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren. We herdenken dat door het wijden van de palmtakken.  Maar we herdenken ook het droevige feit van Jezus’ lijden en sterven. Tijdens de eucharistieviering wordt …

Palmzondag Read More »

Kerkbezoek in de Goede Week

In afwachting van versoepeling, laten de coronamaatregelen nog niet toe om publieke vieringen te organiseren rond het paasgebeuren.Daarom zetten we in de Goede week onze kerkdeuren tweemaal wijd open: Palmzondag (28 maart) 11 u. – 12.30 u.Je kan er terecht om een of meer gewijde palmtakken af te halen, een kaars te branden, even te gaan zitten …

Kerkbezoek in de Goede Week Read More »

Eucharistievieringen in het paasweekend

Gezien de hoge kijkcijfers van de livestream kerstvieringen, herhalen we een gelijkaardig aanbod in het paasweekend. Pastoor Luc Thiry zal tweemaal voorgaan in een online Eucharistieviering: –          paaszaterdag 3 april (21u.) –          paaszondag 4 april (9.30u.)Op paaszaterdag wordt deze mis uitgezonden vanuit onze kerk, met nog meer eigen medewerkers. Ook voor de muzikale omlijsting mogen we rekenen op vier lokaal …

Eucharistievieringen in het paasweekend Read More »

Doop

Op zondag 21 maart is Yocabied Kfle door het doopsel als christen opgenomen in ons midden. Hij is het tweede kindje van Kfle Abrham en Selam Selomum. Het gezin is afkomstig uit Eritrea en woont sinds enkele jaren in Leuven. We heten Yocabied van harte welkom in de gelovige gemeenschap. Proficiat aan zijn papa, mama …

Doop Read More »

Overlijden

Op woensdag 17 maart is Odette Schamp op 77 jarige leeftijd thuis overleden. Zij was de echtgenote van Adrien De Vleesschauwer en woonde in de Lostraat.

Kerkbezoek in de Goede Week

In afwachting van versoepeling, laten de coronamaatregelen nog niet toe om publieke vieringen te organiseren rond het paasgebeuren.Daarom zetten we in de Goede week onze kerkdeuren tweemaal wijd open: Palmzondag (28 maart) 11 u. – 12.30 u.Je kan er terecht om een of meer gewijde palmtakken af te halen, een kaars te branden, even te gaan zitten …

Kerkbezoek in de Goede Week Read More »