Catechese eerste communie

De viering gaat elk jaar door op het feest van Pinksteren

De voorbereiding op de eerste communie wordt verzorgd door de parochie. De catechist en communicanten komen tijdens enkele bijeenkomsten samen in de kerk, om te LEREN WAT EUCHARISTIE INHOUDT. Tijdens de eerstecommunieviering mogen zij immers voor de eerste keer echt volledig deelnemen aan de eucharistieviering. Een aantal vieringen waaraan de communicanten en hun gezin deelnemen, maken ook deel uit van de catechese.

De bijeenkomsten bestaan uit het vertellen van een Bijbelverhaal, gebed, vraaggesprekjes, doe-opdrachten en liedjes. Ook een bezoek aan het rusthuis staat op het programma.

Ouders werken samen met de catechist en de liturgische ploeg om de vieringen voor te bereiden en te leiden.

In september worden ouders van de kinderen van het tweede leerjaar die godsdienstles volgen in de school in Pellenberg gecontacteerd. Ook kinderen die niet in Pellenberg schoollopen, zijn welkom om hier hun eerste communie te vieren en voor te bereiden. Ouders kunnen hiertoe contact opnemen met de catechist.

Contactpersoon:

Nathalie Deputter

Catechese plechtige communie en vormsel

De viering gaat elk jaar door op de vijfde zaterdag na Pasen

Voor de plechtige communie en het vormsel is er EEN JAAR PAROCHIALE VOORBEREIDING voorzien. Deze start wanneer de kinderen in het zesde leerjaar zitten. In de loop van de maand september worden de kinderen die in Pellenberg schoollopen gecontacteerd.

Ook de kinderen die niet in Pellenberg naar school gaan, zijn welkom om hier hun vormsel voor te bereiden. Ouders kunnen hiertoe contact opnemen met de catechist.

Contactpersoon:

Jan Daems